Сторінка:Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України, 1935.pdf/46

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


23) Територію Іванівської дослідної станції, Краснокутського району — до складу Охтирського району.

24) Територію радгоспу ім. т. Сталіна, Липецького району, — до складу приміської смуги харківської міськради.

25) Ділянку радгоспу „Непокритянський“ (1.455 га), Старо-Салтівського р-ну, — до складу приміської смуги харківської міськради.

IV. Здійснення цієї постанови покласти на харківський обласний виконавчий комітет,

м. Київ, 17 лютого 1935 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету
ОБІЖНИК НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ЮСТИЦІЇ УСРР ДО НАРОДНИХ КОМІСАРІАТІВ І ПРИРІВНЕНИХ ДО НИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ УСТАНОВ
22. Про оголошення інструкцій й обіжників

За ст. 19 Адмін. кодексу УСРР, інструкції та обіжники, що їх видають народні комісаріати і прирівнені до них центральні установи в межах їх компетенції, які виходять за межі регулювання внутрішньої діяльності народних комісаріатів, прирівнених до них центральних установ та підвідомчих їм органів і стосуються прав та обов'язків населення, громадських організацій, державних установ і підприємств різних урядництв, треба оголошувати в збірникові законів і розпоряджень УСРР, для цього такі обіжники та інструкції в 3-денниЙ строк по їх ухвалі треба надсилати в 3-х примірниках до Наркомюсту УСРР.

Між тим цей закон за останній час не виконується, і наркомати й інші дорівнені до них центральні установи зовсім не надсилають на оголошення до НКЮ згаданих інструкцій і обіжників, залишаючи населення необізнаним з тими актами, які торкаються безпосередньо до нього, і утрудняючи здійснення догляду за їх законністю. Тому Народний комісаріат юстиції УСРР прохає вжити заходів до неухильного виконання наведеного вище закону лінією вашого відомства

м. Київ, 20 лютого 1935 р. № 5/15.

Народний комісар юстиції та генеральний прокурор республіки

Кисельов.


Відповідальний по випуску І. Гальперін. Видання офіціальне НКЮ УСРР

Подано до складання 2/III—35. Підпис. до друку 15/III—35 р. Формат паперу 1/16

4-х поштов. (62×94). Вага м. ст. 38 кгр. папер. ?/? арк. На пап. арк. 101.100 знак

Техредактор М. Портной

Видавництво ВУЦВК „Радянське будівництво і право“

Уповн. Головліту № 760. Зам. № 529.—31000

Друкарня видавництва „Пролетарська Правда“, вул. Леніна, 19.