Сторінка:Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік. Відділ 1. Ч. 1-26.pdf/222

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


РСР“ („Известия ЦИК СССР и ВЦИК“ з 22 листопада 1925 року, ч.267),— Всеукраїнський Центральний Вико­ навчий Комітет І Рада Народніх Ко­ місарів УСРР п о с т а н о в и л и : З оголошенням зазначеної постанови ЦВК і РНК Союзу РСР „Про єдність каси Союзу РСР" визнати нижчепо­ дані узаконення УСРР за такі, шо стратили силу: 1. Постанову Ради Народніх Комі­ сарів УСРР з 5 вересня 1922 року „Про авансові видачі в рахунок чин­ них кошторисових кредитів" (36. Уз. УСРР 1922 р, ч. 39, арт. 584). 2 Постанову Всеукраїнського Цен­ трального Виконавчого Комітету з З січня 1923 року „Про забезпечення надходження державних прибутків" (36. Уз. УСРР 1923 р., ч. 1, арт.9). 3. Постанову Ради Народніх Комі­ сарів УСРР з 9 березня 1923 року „Про зміну декрету Раднаркому про авансові видачі в рахунок чинних кошторисових кредитів"(36 Уз. УСРР 1923 р., ч. 9, арт. 153). 4. Постанову Ради Народніх Комі­ сарів УСРР з 24 грудня 1924 року „Про зміну арт. 33 постанови „Правила касового й авансового об­ ліку й звітности" (36. Уз. УСРР 1924 р., ч. 55, арт. 332). Харків, 24 лютого 1926 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Петровський. Голова Ради Народніх Комісарів УСРР В. Чубар. Секретар Всеукраїнського Цен­ трального Виконавчого Комітету А. Ьуцепко. Оголошено у „Вістях ВУДВК" 16 берез­ ня 1926 р. Л? 60.


110. Про встановлення точного реєстру селищних рад в залюднених пунктах з переважним єврейським населенням на терені Української Соціялістичної Радянської Республіки.

У розвиток арт. 3 „Положення про міські та селищні ради робітничих, селянських та червоноармійських де-