Сторінка:Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік. Відділ 1. Ч. 1-26.pdf/376

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


191. Про доповнення арт. 7 поста нови „Про Товариство Червоного Хреста УСРР“.

На доповнення своєї постанови з З лютого 1926 року „Про Товариство Червоного Хреста УСРР" (36. Узак. УСРР 1926 р., ч 7—8, арт. 69), Все-український Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и : Доповнити арт. 7 зазначеної поста нови увагою такої редакції:

„Увага. Установи Товариства й його філії звільняється від виплати судової оплати, нотаріяльної й канцелярійкої оплат". / Харків, 28 квітня 1926 р.

Голова Всеукраїнского Центрального Виконавчого Комітету Петровський. Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР Сербиченко. Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету А. Буценко.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК** 15 траввя 1926 р., № 109.

192. Про податкові пільги підприєм ствам, майстерням і закладам Цей тральної Комісії допомоги дітям при ВУЦВК і її місцевих органів.

Всеукраїнський Центральний Вико навчий Комітет і Рада Народніх Комі сарів УСРР п о с т а н о в и л и : 1. Поширити на всі підприємства, майстерні й инші заклади, що знахо дяться у віданні Центральної Комісії допомоги дітям при ВУЦВК і ї! міс цевих органів, чинність постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 2 липня 1924 р. „Про податкові пільги для допомічних майстерень при установах Соцвиху" (36. Уз. УСРР 1924 р., ч. 14, арт. 142), з умовою, якшо цГ підприємства, майстерні й заклади відповідають ознакам, зазначеним у арт. 1 вище-