Сторінка:Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік. Відділ 1. Ч. 1-26.pdf/378

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


2. Догляд за тим, шоб зазначені в арт. 1 заклади додержували всіх чинних правил здійснюють округові адміністративні відділи відповідно до інструкції, видаваної від Народнього Комісаріату Внутрішніх Справ за поро зумінням із заінтересованими урядництвами. 3. Правила видачі дозволів на від криття закладів для заплатної гри в Автономній Молдавській Соціалі стичній Радянській Республіці вста новлюй Центральний Виконавчий Ко мітет АМСРР відповідно до цеї постанови. Харків. 28 квітня 1026 р.

Голова £сеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР Сербиченко.

Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету А. Буценно. Оголошено у „Вігтях ВУЦВК“ 18 травня 1926 р.. Л* 111.

Постанови Ради Народніх Комі сарів УСРР.

194. Про скасування житлових комі сій для нагляду над запровадженням у життя Житлового Закону.

З огляду на загальне зміцнення ре волюційної законности в Республіці, заснування прокурорського догляду й впорядкуваннь роботи відділів міс цевого й комунального господарства, а також з огляду на спрощення по рядку провадження денаціоналізації будинків, згідно з постановою ВУІД8К І РНК УСРР з 16 грудня 1925 року .Про продовження реченця й про під вищення норм оцінки для денаціона лізації будинків" (36. Уз. УСРР, 1925 р., № 101, арт. 554) і покладення на місцеві виконавчі комітети загального керівництва провадженням денаціона-