Сторінка:Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік. Відділ 1. Ч. 1-26.pdf/379

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


яізації, — Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а : 1. Житлові комісії, утворені за по становою РНК УСРР з 12 листопада 1921 р. (36. Уз. УСРР 1921 р.,№23, арт. 679) для нагляду над запровад женням у життя житлового закону— скасувати. 2. Постанову РНК УСРР з 12 ли стопада 1921 року „Про житлові комісії для нагляду над запровідженням у життя житлового* закону'4 (36. Уз. УСРР, 1921 р.,М 23, арт. 679)— скасувати. в Харків. 28 квітня 1026 р.

Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР Сербиченко. Керівничий Справ Ради Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега Оголошено у «Вістах ВУДОК" 21 травна

Ш26 р . .V 114.

195. Про штати Українського Біохеиічиого Науково-Дослідного Інституту

  • м. Харкові.

Рада Народніх Комісарів УО Р п о с т а н о в и л а затвердити нижченаведені штаги Українського Біохемічного Науково-дослідчого Інституту в м. Харкові:

Ш Т А Т И Увраївеького Біохечічяого Ііауклво-Дослідчого Іигтатуту в ч. Харкові.

Директор ............................... 1 Вчений Секретар ... 1 Наукових робітників . . 2 Асистентів..................... З Рахівник......................... 1 Служників....................... 2 В с ь о г о посад 10 Цим штатам надасться чинности від 1 жовтня 1925 року. У 1925-26 бюджетному році уста новлені штати запроваджується в жнттв в рамках бюджетових асигну вань на заробітну платню. Харків. ЗО квітня 1926 р.

Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР Сарбичеико. Керівничий Справ Ради Народніх Комісарів УСРР ф. Бога.