Сторінка:Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік. Відділ 1. Ч. 1-26.pdf/381

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


ШТАТИ ' Украінського Цаувово-досдідчого Іиетвтуту ФІЗВЕІ в м. Одесі.

Директор інституту . . . . 1 Вчений секретар ...................... 1 Асистентів . . . . . . . . 2 Діловод . . . . ...1 Служник лабораторний . . 1 Склодиець.................... . . 1

У с ь о г о . . 7 посад. Цим штатам надається чинности від 1 жовтня 1925 року. У1925-26 бюджетному році устано влені штати запроваджується в життя у рямках асигнувань на заробітну платню.

Харків. ЗО квітвя 1026 р.

Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР Сербиченко.

КерівничиЙ Справ Ради Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега

198. Про штати Украінського Нау ково-дослідного Інституту Водяного Господарства в м. Киіві.

Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а затвердити нижченаведені штати Українського Науководослідного Інституту Водяного Госпо дарства в м. Киіві.

ШТАТИ

Украївського Науково-деслІдчого Інсти тут*. Водяного Государства в м. Ниві.

І. Лдмітстратпиено-іосподарський персонал. '

Директор .................................. 1 Заступник директорові — він-же вчений секретар . 1 Діловод—він-же рахівник . 1 Зввідатель гідрологічного архіву й господарства Інституту 1 Машчністка................................ 1 Сторож....................................... 1 <Г П. Відділ гідрології.

Науковий робітник в гідрології 1 Науковий робітник в гідрометрії 1