Сторінка:Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік. Відділ 1. Ч. 1-26.pdf/383

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


з галузи української літератури на таких підставах: а) загальну суму премій щокроку встановити в 1.000 крб.; б) преміювати належить праці, шо відповідатимуть вимогам встановленим спеціяльною Комісією при Народньому Комісаріяті Освіти.

У в а г а . Склад Комісії затверджує Народній Комісаріат Освіти. 3. По всіх ВУЗ'ах, школах та культосвітних закладах УСРР день 28 травня присвятити вшануванню нам'яти іеана Франка. 4. Прийняти до відома повідомлення Народнього Комісаріату Освіти про утворення в Харкові Всеукраїнського Громадського Комітету для вшану вання пам'яти Івана Франка з участю видатніших діячів громадсько-політич них, наукових, літературних мистець ких і т. инш. 5. Підтримати громадську ініціативу робітничо-селянських мас та трудової інтелигенції Західної України в справі збудування пам'ятка Івану Франкові у Львові, асигнувати для цього через Всеукраїнський Громадський Комітет для вшанування пам'яти Івана Франка певну суму коштів тій громадській організації, яку уповноважать на збу дування пам'ятника робітники, селяни та трудова « інтелігенція Західної України. Розмір асигнування має встановити Народній Комісаріат Освіти по згоді з Всеукраїнським Громадським Комі тетом для святкування пам'яти Івана Франка, і подати на затвердження Раді Кародніх Комісарів УСРР. 6. На покриття витрат, шо звязані з вшануванням пам'яти Івана Франка в УСРР, асигнувати з резервового фонду Уряду УСРР такі суми: а) на видачу премій . 1.000 крб. б) на переведення вша- * нування.................................. 1.000 крб.