Сторінка:Збірник узаконень та роспоряджень робітниче-селянського уряду України за 1922 рік. Ч. 29-56, дод.pdf/317

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


б) Визнати за необхідне подати негайну допомогу слідуючим категоріям населення вищезазначених районів: поворотникам, безгосподарникам, малозасівним господарствам (до півдесятини), інвалідам війни, праці та голоду, безробітним та безпритульним дітям. Звернути увагу на відновлення сільського господарства в решті районів п'яти зазначених губерень.

в) Визнати за необхідне встановити слідуючі форми допомоги: безпосередня допомога — громадське годування та продпостачання і посередня — відновлення сільського господарства.

1. Безпосередня допомога повинна визначитись:

а) У вигляді продовольчих позик, з тим, щоб установити, як загальне правило в справі допомоги, видачу продовольчих позик натурою або, в виключних випадках, організацію громадського годування. Зазначені випадки ухвалюються Губвиконкомами в неврожайних губерніях.

Визнати можливим, при існуванні необхідних гарантій, видачу продовольчих позик переводити одночасно або в два терміни з тим, щоб Губвиконкомам надати право за окремо мотивованою постановою робити з сього правила винятки.

б) В громадськім прохарчуванні дитячого населення, так в відкритті їдалень для дітей в мійських та сільських місцевостях, як і в постачанні закритих дитячих установ.

Визнати за необхідне комбінувати громадське харчування дітей з педагогичною працею; останнє особливо вживати в відношенні безпритульних дітей.

Покласти піклування про безпритульних дітей у всім обйомі головним чином на кошти органів Допомгол.

Визнати необхідним постачання дитячих установ паливом, медмайном та мануфактурою.

в) В допомозі безробітним з тим, що зазначену допомогу вести в напрямку організації громадських робот та влаштовання дешевого харчування.

Визнати необхідним поширити допомогу не лишень на безробітних, але і на родини робітників, що перебувають в особливо тяжкім продовольчім становищі, до яких прирахувати родини робітників, що працюють в гірній та металюргичній промисловости.

Пропонувати ЦКНаслідгол, спільно з Півдбюро ВЦРПС, розробити план прохарчування родин робітників, що працюють в держпідприємствах значної промисловости, особливо в Донеччині та в містах: Миколаїві, Бердянську, Олександровську, Катеринославі, Кривім Розі, з доведенням годування дітей цих робітничих родин до повного задоволення.

г) Допомоги інвалідам труда та голоду, а також нужденним родинам червоноармійців.

д) Пропонувати Раднаркому вжити заходів до залишення та поширення праці чужоземних організацій допомоги голодуючим.

2. Посередня допомога:

У відношенні посередньої допомоги визнати, що першочерговим завданням Республіки в справі боротьби з наслідками голоду є відновлення сільського господарства. Через те, поруч ЦКНаслідголу визнати необхідним, зогляду на необхідність коордінації діяльности всіх господарських органів, утворити спеціяльну Комісію при УЕР, анальогичну Особкому та Центрозасівкому.

Пропонувати презідії ВУЦВК залучити до складу комісії, що має втворитись, відповідального представника ЦКНаслідголу.

3. З метою відшукання коштів для допомоги: