Сторінка:Збір законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1921.pdf/128

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


цеїшх комунвія.тілів, л де відділі:; номас—нн обов'язкові Виконкому. 3. В місцях, до існуючі валки н*» вистачають або до іх зовсім пемас, установи, у віданні котрих повинні бути валки, мусять по зволікаючи приступити до іх побільшення чи організації. 4. Всі кредити по исонізяціі идуть лише п Комунальному Відділі Н. К. В. Снр. 5. Накласти обов'язок па всі відомстім окязуватп всіляку' допомогу Наркомппуспрапояі по організації, утриманню асенізаційних палок, як н справі придбання іі утриманка живого іі мертвого інвентаря прптяпіеяня особистого складу, так і прожитку працюючих у валці людей і коней. 0. Робітникам і службовцям асенізаційних валок даються прано в справі постачання всімп видами харчування, а тім числі и рол і спец— 1 одежою, яко ударній групі по літері „А*. 7. Живіш і мертвий інвентар палкі: не підлягав пі мобілі ілціі пі рскшзицні. 3. Кількість валок і технічна іх організації:: розробляється іі пстаиовлюсться ВсоукркомупкЦділом по згоді з Наркомлдорояом іТрамотом, 9. На асенізаційні палки накладастьея обов'язок уборки здохлих звірів і ирпстапки іх в місце утілізаїш. 10. Одночасио з організацією валки, иониипо вжити заходів для поліишопня місць вивозу сміття і доріг між ними іі заселеішими місцями. Місця вивозу смігтя встановлюються місценими органами Паркомвнусправ по згоді з органами ІІ. К. Здорову'. П. Дороги слідування палок до місць вивозу' і порядок вивозу і виливання нечистот устававлюсться окремими, виробленими па місцях правилами, догляд за додержанням яких накладаються на місцевий санітарний догляд та міліцію. 12. Всі правила, що видаються па місцях (точ. Ю—И), обов'язкові для всіх відомств. М. Харків, 22 березня 1921 р. Голова Ради Нпродніх Комісари А Раковсш й. Керуючий серпнями РИК Солоду#, Секретар РИК Ахмат їв. Огеаоиіасо в «Вістях' В. У. Ц. В. ІС. від і ки пім їзді р. ч. Г>|,


Постанови Презідіі Всеукраінського Центрального Виконавчого Комітету.
134. Про адміністративно-теріторіяльну зміну Одеськоі і Миколаівськоі губерні.

У зміну постанови Всеукрревкому від 29-го січня 1920 року Презідія Всеукр. ЦВК ухвалила ствердити слідуючі адміністративно-теріторіяльні зміни Одеськоі й Миколаівськоі губерніі.

1) Прилучити до Миколаівськоі губерніі волости Одеськоі губерніі прилягаючі до Бугу:

а) Аннекракську, б) Ільінську, в) Велику-Коренихську, г) Варварівську, д) Петрівську, е) Ковалівську, ж) Очаків з його землями й хуторами.