Сторінка:Киевская старина. Том 017. (Январь-Апрель 1887).pdf/158

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


учиня, зъ старшиною согласно, подписоватся, ибо многіе давніе декреты илы писма судовіе імѣютея съ людей разнихъ чиновъ за руками и печати прежнихъ а полковниковъ, въ которкхъ повинуется, что въ судахъ лолковихъ сады полковники зъ старшинами припудствовалы к по приговору и согласію общему разніе дѣла вершили.

2.

Понеже все судебное дѣло найпаче залежитъ на судіи да на писару, почему и титуломъ тимъ славится судія; того ради должны быть судіи, кромѣ природнаго добронравія, совѣтино, умине и въ писаніи искусніо, найпаче права знающіе, чтобъ не названіемъ толко, но і вещію можно было таковихъ почитать за судей, и се по нраву, а особливе къ Статутѣ княжества литовского, въ роздѣдѣ 1, арт. 1-мъ положенному, якую должность ихъ и присяга на томъ же мѣстѣ въ Статутѣ обширно показуетъ. И ктому въ книзѣ «Порядка» на листѣ 8-мъ, въ части 1, написано тако; «судія долженъ имѣть въ себѣ тія добродѣтели: боязнь Божію, правду, искустно (mądrośc), ростропность, умѣренность (miernośc), во всѣмъ ранную любовь (milośc), права умѣстность, могущество (mąznośc), а имѣетъ судити безъ квапливости, безъ гнѣва, ненависти, любви, пріянѣ, даровъ и протчого», и въ книги правкой «Зеркала саксоновъ», подъ словомъ судъ и судія, на листѣ 357. Такожъ и писару при он ихъ судахъ быть искусному и присяжному по інформаціи — на помянутомъ же ономъ листѣ, въ Статутѣ имѣющемся; ибо хотя писари судовіе въ дѣлахъ судовихъ не імѣютъ голосу до чиненя приговоровъ, но тіе залежатъ на судіи и на протчихъ, присидячихъ ему, и противъ челобытя естли отъ кого проізійдетъ на судъ нижній о неправомъ (рѣшеніи) въ висшомъ судѣ, то судія съ другими сосидящими въ судѣ, а не писарѣ должны отвѣтствовать, се же по статутскому праву, въ раздѣлѣ четвертомъ, артик. 48-мъ, параграфѣ 1-мъ положенному; однакъ въ томъ ихъ, писарей должность есть, чтобъ отъ жалобливой и отвѣтуюной сторона прилагаещіе къ доводу или оправданію своему рѣчи