Сторінка:Киевская старина. Том 017. (Январь-Апрель 1887).pdf/166

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


томъ же розд. 4, арт. 88 вписаннихъ, и естли по апеляціи въ вишшомъ судѣ неправость низшаго суда явится, то оніе судящіе нспременно імѣють быть обвинены по важности дѣла, какъ въ 1-мъ рѣшителномъ пунктѣ о томъ показано. А понеже многіе напрасно апеляцію для убытку и далшей волокиты обидимаго нарочно чинить обикли, то когда по апеляціи покажется въ вишшомъ судѣ, что напрасно кто апеліовалъ бы і тоею апеляціею напрасно судящихъ опорочилъ, таковій самъ долженъ поддежати штрафу и наказанію, какъ о томъ поучаетъ право въ Статутѣ княжества литовскаго, въ розд. 4-мъ, арт. 40, парагр. 3 и арт, 89, такожъ въ розд. 9-мъ, арт. 7, то есть имѣетъ по онихъ артикулахъ опороченному собою неслушне судове нижнему 12 рублей денегъ, а противной сторонѣ своей всѣ убытки уплатить: а кого такожъ доведется въ судѣ полковомъ приговорить на смертную казнь, или на лишеніе чести, особливо надъ знатными персонами, о томъ отписоваться съ мнѣніемъ напередъ къ намъ гетману і въ судъ войсковій енеральній, а не отписавшись и не получивши рѣшенія, экзекуціи въ той смертной казни иѣ надъ кимъ и въ лишеній чести надъ знатными люди не производить.

12.

Понеже писарямъ судовимъ особливо для сустентаціи нѣтъ опредѣленія, безъ которого имъ въ званіи своемъ прожите трудно, ибо въ суду полковомъ одинъ писаръ и управиться не можетъ, но принужденъ держать себѣ въ помощь и другихъ подписковъ, а хотя въ такой сустентаціи онихъ нравное описано доходовъ опредѣленіе въ томъ же Статутѣ, въ розд. 4, арт. 6, однакъ что тотъ доходъ, яко весма малій и доводить онихъ писарей въ препитаніи и одеждѣ не можетъ, понеже теперь по сей інструкціи болше дѣла імъ въ запискахъ и перепискахъ и въ протчемъ прибавится, того ради, какое впредъ учинится опредѣленіе о заплатѣ полковымъ писарамъ и канцеляристамъ и прочимъ подновимъ служителямъ, потому і объ ихъ судовихъ писарахъ разсмотрѣніе быть должно. Ктому всякіе челобитчики, кому слу-