Сторінка:Коротка Исторія Руси Стефана Качалы (1886).pdf/139

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
— 130 —

не легко було перемогти недовѣрє Украиньско-руского народу до польского уряду. Бо вдалый конецъ дѣла зависѣвъ такожь въ значно̂й мѣрѣ и во̂дъ особистыхъ прикметъ тыхъ людей, що взяли бъ на себе починъ въ кольонізаціи. Було ясно, що шляхтѣ годѣ поручити таке дѣло, бо воно мусило бъ конче звестися нѣ на що. Для того треба було назначити полковниками людей зъ народу або съ помѣжь Козако̂въ. Можна було надѣятися, що найдуться спосо̂бни̂ и люблени̂ люде. Однакъ народна до нихъ прихильно̂сть могла лише такъ довго тревати, доки вони сами̂ остануть прихильными для свого народу и єго интересо̂въ, а на таку посто̂йно̂сть годѣ було завсѣгды рахувати.

Мѣжь тымъ на першу лише чутку про королѣвски̂ універзалы ворушився наро̂дъ, а тамъ, де шляхта держалася, доходило до заверюхи. Що бъ шляхту успокоити и найскорше зо̂брати козацке во̂йско, закимъ ще заселенє розо̂веться, постанавляє король насампередъ змо̂цнити вербунокъ козацкихъ полко̂въ на Полѣсю. Въ 1684 р. багато шляхтичѣвъ до̂стало во̂дъ короля грамоты на право вербувати всѣхъ, хто лише забажає йти въ Козаки на королѣвско̂мъ харчу. Полки розмѣщуються по Полѣсю, але полковники замѣсть йти зъ ними на во̂йну, уживають ихъ для себе, або що бъ по̂мститись на своихъ особистыхъ ворогахъ, або на сусѣдо̂въ напасти и не дбають зо̂всѣмъ про королѣвски̂ універзалы або приказы во̂йскового регіментаря.

Такимъ робомъ доказала шляхта, що вона неспосо̂бна утворити козацки̂ полки. По рокови не дає король платнѣ и тымъ самымъ змушує розпустити Козако̂въ. Съ початкомъ 1686 р. настанавляє король цѣлу чергу новыхъ полковнико̂въ съ помѣжь самыхъ Козако̂въ. И дѣйсно, полки тыхъ новыхъ полковнико̂въ во̂дповѣдають свому призначеню, беруть участь въ воєнныхъ походахъ и т. д. Заразомъ таки̂ полковники, якъ Искра, Самусь, Абазинъ и Палѣй зрозумѣли, якій хосенъ може бути для Украиньско-руского народу зъ королѣвского універсалу. Вони являються прово̂дниками новои кольонізаціи, закликають наро̂дъ на слободу и заселюють украиньски̂ степы. Вони не лише пріймають участь въ королѣвскихъ воєнныхъ походахъ, але такожь вмѣють во̂дбивати татарски̂ напады.

Такъ повстають нови̂ козацки̂ полки. Головне ядро становлять выходцѣ зъ Украины; бо Самойловичь и Мазепа на-