Сторінка:Коротка Исторія Руси Стефана Качалы (1886).pdf/39

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
— 30 —

Отже въ 1569 р. перегороду, що хоронила Русь во̂дъ поляченя, знищивъ своими руками Русинъ и покровитель рускои вѣры, князь Константинъ Острожскій. Зъ сеи поры не лише Червону, але всю Русь полячено.

Для Поляко̂въ особливо важными були си̂ постановы Люблиньскои уніи, яки̂ позваляли имъ набувати Руски̂ землѣ и займати высоки̂ уряды на Руси.

Такъ отже выйшло злученє Литовскои Руси съ Польщею въ Рѣчь-Посполиту на ро̂вныхъ правахъ, спо̂льно̂мъ соймѣ и сенатѣ, а федеративный устро̂й ставъ централізаційнымъ. Задержали, правда, обѣ части своихъ уряднико̂въ: канцлєра, по̂дканцлєра, маршалко̂въ, гетьмано̂въ и т. д., но Русь прійшла до Польщи въ подо̂бни̂ во̂дносины, якъ опо̂сля Польща до Росіи. Русины застерегли собѣ руску мову, свободу для рускои вѣры и цѣлковиту ро̂вноправно̂сть съ Поляками. Унія зъ гадкою централізаціи мусила мати згубни̂ наслѣдки для обохъ народо̂въ. Двѣ сильни̂, но въ головныхъ предметахъ зовсѣмъ ро̂жни̂ народности, що до самоуправы, мовы и вѣры, мусили вести зъ собою безнастанни̂ суперечки, що нѣвечили можливый розвитокъ державы. Съ тои поры нѣ Русинамъ, нѣ Полякамъ не було супокою. Оба народы нищили свои силы у внутрѣшнѣй народно̂й боротьбѣ. Досить сказати, що въ 20 лѣтъ по̂сля Люблиньскои уніи зачинаються козацки̂ повстаня, що зако̂нчилися ажъ зъ упадкомъ Польщи.

Кожда централізація, се першій ступень до заглады народо̂въ, нехтованя ихъ историчныхъ властивостей. Годѣ заперечити, що певна мѣра централізаціи воєннои, скарбовои и т. д. потрѣбна для силы державнои, но заглада племѣнныхъ и мѣсцевыхъ властивостей по̂дрыває ту силу, бо се калѣчить и знесилює ти̂ народы, що маютъ ту силу двигати и по̂дносити.

Наукою може послужити примѣръ Зигмунта-Августа. Во̂нъ бажавъ ще близше сполучити оба народы, зближени̂ вже Люблиньскою унією. Но, сказавши безсторонно, властиво лише выкликавъ ворогованє одного проти другому. Се ворогованє проявлялося до ко̂нця Рѣчи-Посполитои особливо за для того, що Поляки не додержали вымогъ Люблиньскои уніи. Правда сцентралізована Литва и Русь одягли одежу, що бо̂льшь та бо̂льшь подобала на польску, але се не вхоронило Польщу во̂дъ упадку а скорше ускорило и спровадило єго. И хочь