Сторінка:Коротка Исторія Руси Стефана Качалы (1886).pdf/75

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
— 66 —

доки не наставъ польскій урядъ на Украинѣ-Руси, не було тутъ нѣ однои польскои епархіи, нѣ однои католицкои парафіи, тому й всѣ церковни̂ маєтности належали до православныхъ (рускихъ) церковь. Запасы и дарунки на церкви и монастырѣ були такъ значни̂, що давали повну зможно̂сть єпископамъ вдоволяти своєму покликаню, по̂ддержувати наукови̂ и добродѣйни̂ заклады, украшати храмы и т. д. Та що бъ понижити руску церкву, задумали Єзуити заграбити єѣ маєтности, чого й доконали съ часомъ. Исторія нѣчого не знає про те, що бъ польскій урядъ засновувавъ нови̂ православни̂ (руски̂) епархіи або надѣлювавъ добромъ якимъ вже заложени̂, але на во̂дворо̂ть знаємо тьму факто̂въ во̂дбираня православныхъ (рускихъ) церковь на латиньски̂ (польски̂) костелы.

Ще Ягайло во̂дбиравъ у Русино̂въ церкви и во̂ддававъ ихъ латинникамъ. Коли въ 1414 р. опорожнилася Галицка митрополія, то Русины черезъ 125 лѣтъ не мали єпископа, а наслѣдкомъ сего перейшли церковни̂ маєтности въ зовсѣмъ чужи̂ руки, не духовни̂. Далеко по̂знѣйше стали надѣлювати латиньскихъ біскупо̂въ и костелы и то по найбо̂льшо̂й части майномъ приналежнымъ до рускихъ церковь, що выкликувало збройный опо̂ръ и родило ненависть.

Во̂дбираючи руски̂ церкви, во̂дбирано заразомъ рускому духовеньству и всё удержанє. Десятина, призначена для рускихъ церковь, переходила на костелы, скоро лише церкви позабирано на костелы. Такимъ чиномъ бѣднѣли руски̂ єпископы, духовеньство, наукови̂ и добродѣйни̂ заклады упадали и годѣ було свѣтского духовеньства науково приспособляти, пригасъ старый блескъ рускои церкви, малѣло значенє, щезавъ вплывъ єи. Колишнє значенє монастырѣвъ и другихъ фундацій змѣнилося за для бѣды и нужды. Ворогамъ рускои церкви було се дуже на руку, що духовеньство бѣдне, темне а вразъ зъ рускою церквою, яку воно представляло, безъ жадного значеня та й могли бути высмѣвани̂ и погорджувани̂. Лише на насмѣшку рускихъ єпископо̂въ называно владыками, рускихъ священико̂въ попами, а руски̂ церкви синагогами.

Такъ отже выховуючи руску шляхту въ єзуитскихъ школахъ, обсаджуючи руски̂ єпископски̂ мѣсця приго̂дными для Єзуито̂въ людьми и зубоженємъ рускои церкви по̂дготовлювано впровадженє уніи. По такихъ приготовленяхъ прихильники