Сторінка:Малоросійскій гербовникъ (1914).djvu/35

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

Багилы.

Щитъ: въ красномъ полѣ три золотыхъ копья въ звѣзду изъ которыхъ среднее опрокинутое. Нашлемникъ: возникающій козелъ. (Елита).

Черн. сб.

Потомство корнета Семена Багилы (1793).

Милор., ч. II, стр. 22.

Еадилевсвіе-Руховы. См. Руховы.

Базилевскіе.

«Въ щитѣ, имѣющемъ голубое поле изображенъ золотой крестъ и подъ нимъ подкова, шипами обращенная вверхъ.

Щитъ увЪнчанъ дворянскими шлемомъ и короною на поверхности которой находится птица воронъ, держащій въ лапѣ подкову съ крестомъ, какъ въ щитѣ означено. Наметъ на щитѣ голубый, подложенный золотомъ».

О. Г., ч. IX, л. 102.

Потомство Анисима Базилевскаго (XVII в.).

В. В. Руммель, Родосл. сборн. русск. двор. фамилій, т. I, стр. 94 — 96. — А. М. Лазаревскій, Очерки Малоросс. фамилій, аРусск. Архивѣ» 1875 г. М 1.

Бакай.

Щитъ: въ голубомъ полѣ пятиугольникъ, увЪнчанный тремя бѣлыми лиліями. (Пятирогъ изм.).

Черн. сб.


Потомство Матвѣя Абрамовича Бакая, значковаго товарища (XVIII в.).

Милор., ч. III, стр. 12.

Бакуринскіе.

«Щитъ раздѣленъ на четыре части, изъ коихъ въ первой, въ серебряномъ полѣ, красный крестъ. Во второй, въ голубомъ полѣ, дворянская корона. Въ третьей, въ красномъ полѣ, серебряная подкова, шипами внизъ обращенная. Въ четвертой части, въ золотомъ полѣ, красное сердце съ пламенемъ, пронзенное крестообразно саблею и стрѣлою. Щитъ увѣнчанъ дворян- 5

Багіли.

Щит: у червоному полі три золоті списи в зірці, з яких середнє перевернуте. Нашоломник: цап, що спинається. (Єліта)

Черн. зб.

Потомство корнета Семена Багіли (1793).

Милор., ч. ІІ, стр. 22.


Бадилевські-Рухови. Див. Рухови.


Базилевські.

«В щиті, що має блакитне поле, зображений золотий хрест і під ним підкова, що шипами повернута догори. Щит увінчаний дворянськими шоломом і короною, на поверхні якої розташований птах-ворон, що тримає в лапі підкову з хрестом, як в щиті зазначено. Намет на щиті блакитний, підбитий золотом».

О. Г., ч. ІХ, л. 102.

Потомство Анісіма Базилевського (XVII ст.).

В.В. Руммель, Родосл. сборн. русск. двор. фамилій, т. І, стр. 94—96. — А.М. Лазаревскій, Очерки Малоросс. фамилій, «Русск. Архивъ» 1875 г. № 1.


Бакаї.

Щит: у блакитному полі п'ятикутник, що увінчаний трьома білими ліліями. (П'ятиріг від.)

Черн. зб.

Потомство Матвія Абрамовича Бакая, значкового товариша (XVIII ст.).

Милор., ч. ІІІ, стр. 12.


Бакуринські.

«Щит розділений на чотири частини, з яких в першій, у срібному полі, червоний хрест. В другій, у блакитному полі, дворянська корона. В третій, у золотому полі, срібна підкова, що шипами донизу обернена. В четвертій частині, в золотому полі, червоне серце з полум'ям, що пронизано навхрест шаблею і стрілою. Щит увінчаний