Сторінка:Малоросійскій гербовникъ (1914).djvu/38

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

Безбородьки, графи.

«В щит, який на чотири розділений, знаходиться в середині червоного кольору малий щиток, який має в правій частині два, одно над іншим, стоявший золотим полум'ям з трьома кістями без жезлів, а в лівій меч лезом донизу зображений з золотим ефесом та двома золотими півмісяцями, в яких рога на іншу сторону завернуті; у верхнім золотому полі знаходиться проростаючи половинні чорні Російської та Римської Імператорські орли, зеленим вінцем листям з'єднані та золотими коронами покриті, у второму, лазурному полі, срібна поруч розпростерте крило, в третьому полі, такого ж коліру, срібн бджола, а у четвертому, чорне поле, золоте полум'я; над щитом графська корона, на якій видно відкриті червоним полі, підкладені три турнірні шоломи, з них середній золотий, а інші два блакитні, прикрашені клейнодам, обвішані наметами, які представляють з правої сторони золото та блакитний колір, зліва срібло та лазурний колір; над середнім, покриті графською короною, знаходиться Римській Імператорській Орел, над шоломом на праву сторону стоїть та покритий на ліву сторону з блакитною і червоною перев'язкою подібне вищесказане знамя. Щитотримачі з з обох сторін Сківи з непокровеними головами у червоному верху та в чорному нижньому платті і з вислими на плечах звіриними шкірами; обидва вони тримають однією рукою шит, а в іншій руці стоїть на праву сторону звернуту донизу золоту стрілу, іншою стороною по ліву сторону знаходиться тримач маслину вітку; з низу щита видна на світку пергаменту надпис або девіз: LABORE ET ZERO».

О. Г., ч. I, л. 29.

Потомство Івана Безбородька † до 1717 р.

М. Р., т. I, стр. 41 — 46. — Милор., ч. V. — А. И. Лазаревскій, Очерки Малоросс. фамилій, «Русек. Архивѣ» 1875 «. № 3. — «Русск. Архивѣ» 1874 і., № 9, стр. 554.


Безбородки, графы.

«Въ щитЪ, на четверо раздѣленномъ, находится въ срединѣ краснаго цвѣта малый щитокъ, имѣющій въ правой части два, одно надъ другимъ, стоящія золотыя знамя съ тремя висящими кистями безъ жезловъ, а въ лѣвой мечъ остріемъ внизъ обращенный съ золотымъ эфесомъ и двумя золотыми полумѣ- сяцами, у коихъ рога на другую сторону обращены; въ верхнемъ золотомъ полѣ находятся произрастающіе половинные черные Россійской и Римской Императорскіе орлы, зеленымъ лавровымъ вѣнцомъ соединенные и золотыми коронами покрытые, во второмъ, лазоревомъ, полѣ серебряное вдоль распростертое крыло, въ третьемъ полѣ, такого же цвѣта, серебряная пчела, а въ четвертомъ, черномъ полѣ, золотое пламя; надъ щитомъ графская корона, на которой видны открытые краснымъ цвѣ- томъ подложенные три турнирные шлема, изъ нихъ средній золотой, а другіе два голубые, украшенные клейнодами, обвѣ- шенные наметами, представляющими съ правой стороны золото и голубой цвѣтъ, а съ лѣвой серебро и лазоревый цвѣтъ; надъ среднимъ, покрытымъ графскою короною, находится Римской Императорской Орелъ, надъ шлемомъ по правую сторону стоящимъ и покрытымъ короною золотою знамя съ тремя висящими кистями и жезломъ, а надъ стоящимъ но лѣвую сторону съ голубою и красною перевязкою подобное вышепомянутому знамя. Щитодержатели съ обѣихъ сторонъ Скиѳы съ непокровенными главами въ красномъ верхнемъ и въ черномъ нижнемъ платьѣ и съ висящими на плечахъ звѣриными кожами;

оба они держатъ одною рукою щитъ, а въ другой рукѣ, стоящій на правую сторону имѣетъ обращенную внизъ золотую стрѣ- лу, другой же по лѣвую сторону находящійся держитъ масличную вѣтвь; въ низу щита видна на свиткѣ бумаги надпись или девизъ: ЬАВОКЕ ЕТ 2ЕЕО».

О. Г., ч. I, л. 29.

Потомство Ивана Безбородка /■ до 1717 г.

И. Р., т. I, стр. 41 — 46. — Милор., ч. V. — А. И. Лазаревскій, Очерки Иалоросс. фамилій, «Русек. Архивѣ» 1875 «. № 3. — «Русск. Архивѣ» 1874 і., № 9, стр. 554.

8