Сторінка:Монографіи до исторіи Галицкои Руси М. Смирнова, М. Дашкевича и Дра И. Шараневича (1886).pdf/6

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


Во̂дъ Выдавництва.

Съ початкомъ 1886 р. стала выходити въ Тернополи по̂дъ моєю редакцією „Руска Исторична Бібліотека“ неперіодичными томами въ 10–15 листо̂вь (менше бо̂льше що два мѣсяцѣ). Подати въ нѣй руску бувальщину, зъображену вь монографіяхъ найзнатнѣйшихъ историко̂въ, основаныхъ на найновѣйшихъ дослѣдахъ, — се цѣль нашого видавництва. Запевнивши собі по̂дмогу найлучшихъ силъ літературныхъ и зложивши съ поради людей компетентныхъ повну програму, приступила редакція до переведеня сеи труднои задачи, тымъ труднѣйшои, що у насъ все розбиваєсь о накладъ, а кошта нашого выдавництва ледви въ половинѣ покрыває передплата. Редакція „Рускои Историчнои Бібліотеки“ не во̂дстрашуєсь однакъ симъ хвилевимъ неповодженємъ и доси вспѣла вже пустити въ свѣтъ 5 томо̂въ. Наколи бъ не тяжка недуга, що навѣстила мою родину и забрала чимало гроша и дорогого часу, бувъ би до ко̂нця року 1886 и томъ 6-ий вийшовъ. Въ надѣѣ, що Вп. Родимцѣ оцѣнять велику вагу сего выдавництва и по̂дможуть єго матеріяльно, не уступаємо съ поля а будемо дальше вести розпочате дѣло въ р. 1887 съ такою програмою:

Теперь друкується VI. томъ: В. Антоновича Исторія вел. князѣвства Литовского (передплата съ пересылкою franco 1 р. 25 кр., V. и VI. т. оправный съ пересылкою 3 р. 10 кр., безъ пересылки 2 р. 85 кр.). Т. VII. и VIII. (Монографіи Н. Иванишева, В. Антоновича, Ор. Левицкого и М. Костомарова про унію церковну и В. Антоновича, Початокъ козаччины) будуть выдани̂ по̂знѣйше, а передъ тымъ поступить въ друкарню:

М. Костомарова Богданъ Хмельницкій (Т. IX., X., XI. и XII.). Всѣ 4 томы franco 5 р. а. в. Зъ оправою по 2 томы, рекомендовано, по 3 р. 10 кр. — всі чотыре 6 р. 20 кр. Окладинокъ доставляє звѣстна переплетня п. Михайла Спожарского у Львовѣ.

Хто бере всѣ видани̂ доси томы разомъ, може до̂стати ще перши̂ 4 томи franco за 5 р. або и на раты по̂сля власнои декляраціи. Єсть ще 15 оправныхъ примірнико̂въ III. и IV. т. по 3 р. 10 кр. съ пересылкою.

Передплату можна посылати переказомъ або на мою адресу, або черезъ адміністрацію рускихъ часописей.

При сѣй нагодѣ складаю прилюдну щиру подяку всѣмъ помо̂чникамъ и прихильникамъ мого выдавництва и поручаю єго на дальше ихъ щиро̂й прихильности.

Въ Тернополи въ грудни 1886.

Олександеръ Барвѣньскій

професоръ семінаріи учительскои.