Сторінка:Монографіи до исторіи Галицкои Руси М. Смирнова, М. Дашкевича и Дра И. Шараневича (1886).pdf/61

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
— 53 —

чотыри гривни кунъ ро̂чно. Селяне давали „поборъ“, „татарщину“ и „ловчеє“. Татарщину може сплачували гро̂шми; що до „побору“ и „ловчого“, то давали природными добутками. Лѣтопись свѣдчить намъ, по ско̂лько въ Берестѣ давали овечокъ, курей, лену, збо̂жа и т. и. съ кождои сотнѣ „на ловчеє“. Окро̂мъ того селяне во̂дбували деяки̂ роботы, рубали дерево, будували мѣста и т. д.

Въ політичныхъ справахъ селяне були матеріяльною силою, котрою орудували инши̂: приходивъ во̂дъ князя наказъ, селянинъ кидавъ плугъ, борону и брався за зброю. Силами селянъ чинили значни̂ справы: княжи̂ трони переходили во̂дъ одного князя до другого. Селянинъ справивши те, на що єго кликали, вертався до дому, не мѣркуючи про добутки зъ єго поту и крови.

Исторія церкви того часу має доволѣ цѣкавого, бо тодѣ выникла боротьба латиньства съ православіємъ.

Христіяньство зайшло въ Галичину ще до Володимира святого и ширилося неустанно и не во̂дхильно; про се дбало єпископство, заложене Володимиромъ року 992 у мѣстѣ Володимирѣ на Волынѣ.

Въ XII. вѣцѣ заложено єпископство въ Перемышлѣ. Першу звѣстку про єпископство въ Галичѣ зустрѣчаємо въ Ипат. лѣтописи по̂дъ рокомъ 1165, де повѣдається, що Галицкій єпископъ, Кузьма, проводивъ по наказу кн. Осмомисла царевича Андроніка Комнена зъ Галича до Греціи. Татищевъ повѣдає, що сей Кузьма бувъ постановленый року 1156. Въ XIII. вѣцѣ єпископство зъ Угровска перенесено до Холму.

Всѣ отси̂ епархіи були по̂дъ рукою митрополіто̂въ, спершу Кієвскихъ, дальше Володимирскихъ, а пото̂мъ Московскихъ. Галицки̂ князѣ натурально бажали самосто̂йнои, во̂друбнои митрополіи. Про се свѣдчить намъ житє св. Петра, написане митрополітою Кипріяномъ, де выразно сказано, що Юрій Даниловичь замѣрився Галицке єпископство обернути на митрополію и выбравъ на митрополіту Петра. Сей подався въ Царгородъ высвятитися, але патріярха Атаназій постановивъ єго на митрополіту не для самои Галичины, а на цѣлу Украину-Русь. Зъ листу Грецкого императора до митрополіты Теогноста до-