Сторінка:Монографіи до исторіи Галицкои Руси М. Смирнова, М. Дашкевича и Дра И. Шараневича (1886).pdf/92

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
— 84 —

и вдасть я на подѣлъ, ово брату си, ово же Львови, другия Шварнови“. Въ Галичинѣ є ко̂лька мѣсцевостей съ такими назвами, що свѣдчать, що тамъ були поселени̂ литовски̂ бранцѣ; гадаємъ, що ти̂ поселенцѣ приведени̂ за Данила, бодай же хочь ти̂, що нагадують про Ятвяго̂въ и Прусо̂въ; бо по̂сля Данила зъ Ятвягами во̂йнъ майже не траплялося, а съ Прусами Галичина зо̂ткнулася въ часъ Ятвязкихъ во̂йнъ, те жь за Данила. Лѣтопись, повѣдаючи про ти̂ во̂йны, ко̂лька разо̂въ згадує про бранцѣвъ. По̂сля татарского нападу деяки̂ давни̂ мѣста стратили свою вагу, отъ якъ Звенигородъ, Теребовля, а деяки̂ цѣлкомъ зникли. Натомѣсть бачимо нови̂, збудовани̂ Даниломъ; судячи по лѣтописи, можна гадати, що такихъ мѣстъ було чимало; але намъ вѣдоми̂ ко̂лька. Запевно, що Данило заложивъ Данило̂въ[1]. Мабуть во̂нъ заложивъ Истожекъ;[2] на останку во̂нъ ще заложивъ Холмъ; лѣтопись повѣдає: „Яздящу же єму по полю и ловы дѣющу и видѣ мѣсто красно и лѣсно на горѣ, объходящу округъ єго полю и вопраша тоземѣць: „како именується мѣсто се?“ они же єму рекоша: „Холмъ єму имя єсть“. И возлюбивъ мѣсто то и помысли, да сожижеть на немъ градець малъ; обѣщася Богу и святому Ивану Златоусту, да створить во имя єго церковь. И створи градѣць малъ и видѣвъ же яко Богъ помощникъ єму, и Іоанъ спѣшникъ єму єсть, и созда градъ иный, єго же Татарове не возмогоша нрияти“. Зъ горы, де стоить Холмъ, видко велику долину на по̂вдень; на ко̂нцѣ єи, те жь на горѣ, красувалося мѣсто Льво̂въ, засноване те жь за Данилового часу; во̂дъ Холму до Львова було 20 миль. Пожежу, що выбухла въ Холмѣ при нападѣ Куремсы, було видно у Львовѣ.

Инши̂ мѣста, якъ отъ Угровескъ, Данило вѣнувавъ и по̂днѣсъ; мабуть Данило жь и заложивъ тутъ монастырь св. Данила, де доживавъ свого вѣку Войшелкъ. Будуючи нови̂ мѣста Данило бажавъ ихъ зробити мо̂цными во̂йсковыми пунктами, що бъ тамъ мешканцямъ можна було перебувати на часъ ворожихъ нападо̂въ, особливо жь татарскихъ. Отъ н. пр. Холмъ во̂нъ укрѣпивъ высочезною баштою середъ мѣста. Данило не помылився, надаючи во̂йскову вагу симъ мѣстамъ; се свѣдчить

  1. Шараневичь каже, що Данило̂въ бувъ надъ Стрыпою, бо̂ля Озернои.
  2. Кажуть — се теперѣшній Стожекъ, Кременецкого повѣту, на Волынѣ.