Сторінка:Нариси з історії Північної Буковини (1980).pdf/2

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


На основе изучения архивных материалов и печатных источников в монографии освещается история Северной Буковины с древнейших времен до воссоединения ее с Советской Украиной в 1940 г. Большое внимание уделяется исследованию славянских памятников на территории края, единству исторического процесса в Северной Буковине и других украинских землях в период феодализма и капитализма, борьбе народных масс против иностранного порабощения, за социальное и национальное освобождение, за воссоединение с украинским народом, а после победы Великого Октября — за воссоединение с Советской Украиной.

В предлагаемом читателю исследовании разоблачаются злостные вымыслы разного рода фальсификаторов истории Северной Буковины.

Книга посвящается 40-летию воссоединения Северной Буковины с Украинской ССР.

Для исследователей, преподавателей и студентов вузов, учителей и пропагандистов.


На основі вивчення архівних матеріалів і друкованих джерел у монографії висвітлюється історія Північної Буковини з найдавніших часів до возз'єднання її з Радянською Україною в 1940 р. Велику увагу приділено дослідженню слов'янських пам'яток на території краю, єдності історичного процесу на Північній Буковині та інших українських землях в період феодалізму й капіталізму, боротьбі народних мас проти іноземного поневолення, за соціальне і національне визволення, за возз'єднання з українським народом, а після перемоги Великого Жовтня — за возз'єднання з Радянською Україною.

У пропонованому читачеві дослідженні викриваються злісні вигадки різного роду фальсифікаторів історії Північної Буковини.

Книга присвячена 40-річчю возз'єднання Північної Буковини з Українською РСР.

Для дослідників, викладачів і студентів вузів, учителів та пропагандистів.


АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
В. М. Ботушанський, А. М. Глуговський, І. А. Гриценко,

І. І. Компанієць, В. М. Курило, М. М. Кравець, П. В. Михайлина,

Є. С. Приходько, О. Ф. Пастух, О. С. Романець, Б. Й. Сидор,
Б. О. Тимощук, Ф. П. Шевченко


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Ф. П. Шевченко (відповідальний редактор), В. М. Ботушанський,
В. М. Курило, П. В. Михайлина, Є. С. Приходько, О. С. Романець (секретар)


РЕЦЕНЗЕНТИ
В. О. Голобуцький, М. О. Ліщенко


Редакція літератури соціальних проблем
зарубіжних країн, археології і документалістики


© Видавництво «Наукова думка», 1980