Сторінка:Нариси з історії Північної Буковини (1980).pdf/338

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ


Ф. П. Шевченко,
П. В. Михайлина, А. С. Романец и др.


ОЧЕРКИ
ПО ИСТОРИИ
СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ
(На украинском языке)


Затверджено до друку вченими радами
Інституту соціальних і економічних проблем
зарубіжних країн та Інституту історії
АН УРСР


Редактор В. С. Трубенко
Оформлення художника В. І. Смородського
Художній редактор С. П. Квітка
Технічний редактор Т. С. Березяк
Коректори К. В. Рибалко, П. С. Бородянська


Інформ. бланк № 3790
Здано до складання 19.02.80. Підписано до друку 04.07.80.
БФ 01078. Формат 60X90/16. Папір друк. №1. Літ. гарн.
Вис. друк. Ум.-друк. арк. 21,25. Обл.-вид арк. 23,72
Тираж 1000. Зам. 503. Ціна 3 крб. 80 к.
Видавництво «Наукова думка».
252501, Київ, ГСП. Рєпіна, 3.


Виготовлено Нестеровською міською друкарнею
Львівського облполіграфвидаву (м. Нестеров,
вул. Горького, 8) з матриць головного
підприємства республіканського виробничого
об'єднання «Поліграфкннга» Держкомвидаву
УРСР (252057, м. Київ-57, Довженко, 3). Зам. 5237.