Сторінка:Начерк Коліївщини на підставі виданих і невиданих документів 1768 і близших років (1898).pdf/24

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
— 8 —
5) Описаніе бѣдствія постигшаго Умань и всю Украйну въ 1768 г. Переводъ съ польской рукописи, хранящейся въ институтѣ Оссолинскихь въ Львовѣ подъ N. 163. Кіев. Ст. 1882. кн. 3.
6) Записки о Южной Руси. П. Кулиша. Т. I і II.
7) Сказанія о Бондаренкѣ по народнымъ преданіямъ. Кіев. Ст. 1882 р. кн. 5.
8) Манифестъ импер. Екатерины II іюля 1768 г. Кіев. Ст. 1882 р. кн. 5.
9) Матеріалы для исторіи коліивщины или рѣзни 1768 г. Н. И. Костомарова. Кіев. Ст. 1882, кн. 8.
10) Переписка гр. П. А. Румянцева о возстаніи на Украинѣ 1768 г. Кіев. 1882 р. 9 і 10 кн. і 1883 теж 9 і 10.
11) Нѣсколько документовъ къ исторіи гайдамачины А. Скальковскаго. Кіев. Стар. 1885 р. кн. 10.
12) Архивъ Ю.-З. Россіи, ч. 1, т. т. II і III. При них розвідка про архимандрита Мельхиседека Значко-Яворського. Ѳ. Г. Лебединцева.
13) Тож само, ч. 3. т. III. При ньому розвідка про гайдамацтво (1700–1768) професора Антоновича.
14) Тож само, ч. 4, т. II. При ньому розвідка про селян України (1700–1798), професора Антоновича.
15) Наѣзды гайдамакъ на Западную Украину въ XVIII столѣтіи (1713–1768). А. Скальковського. Одесса. 1845 р.
16) Исторія Новой Сѣчи, його ж т. т. I–III, вид. 1885 р.
17) Собраніе сочиненій М. А. Максимовича. Т. I. Статьи: Извѣстія о гайдамакахъ; Сказаніе о коліивщинѣ; объясненіе нѣкоторыхъ украинскихъ народныхъ пѣсенъ.
18) Исторія Россіи Соловйова, т. т. XXVI і XXVII.
19) Де-які невидані материяли з Архиву київського ґубернського правлення.
20) Книга воєнно-судової кодненської комісиї.