Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/13

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
ACM
sprawy metrykalne (адм. воєв.) метричні справи (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
ACN
sprawry wyznań niekatolickich (адм. воєв.) справи некатолицьких віросповідань (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
ACO
sprawy obywatelstwa, przynależności i nazwisk (адм. воєв.) справи громадянства, належності й прізвищ (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
ACP
sprawy wyznania prawosławnego (адм. воєв.) справи православного віросповідання (у відділі справ громадянського стану і віросповідання)
ACR
sprawy ogólne (адм. воєв.) загальні справи (у відділі справ громадянського стану і віросповідання)
ACS
Akademicka Centrala Samopomocy Студентський центр взаємодопомоги
ACS
sprawy kościoła narodowego i innych sekt chrześcijańskich (адм. воєв.) справи національної церкви та інших християнських сект (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
ACŻ
sprawy wyznania mojżeszowego i innych niechrześcijańskich (адм. воєв.) справи мойсеєвого та інших нехристиянських віросповідань (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
AD
anno domini (лат.) року божого
adj.
adiunkt ад'юнкт
adj.
adiutant ад'ютант
adm.
administrator адміністратор, administracja адміністрація, administracyjny адміністративний
adm.
admirał адмірал
admin.
administrator адміністратор, administracja адміністрація, administracyjny адміністративний
adm.-k.
administracyjno-karny адміністративно-карний
adr.
adres адреса
adr. tel.
adres telegraficzny телеграфна адреса
adw.
adwokat адвокат, adwokacki адвокатський
ag.
agent агент, agentura агентура, agencja агентство
agitprop
oddział agitacji i propagandy відділ агітації і пропаганди
agt.
agent агент, agentura агентура
AHZ
Akademia Handlu Zagranicznego Академія закордонної торгівлі
aj. pol.
agent policyjny поліцейський агент
ak.
akademia академія, akademicki студентський
AK
Akcja Katolicka Католицька дія
a. k.
artyleria konna кінна артилерія
AK
oddział kultury i sztuki (адм. воєв.) відділ культури і мистецтва
akad.
akademia академія, akademicki студентський
akc.
akceptowany (канц.) прийнятий, ухвалений
akc.
akcja (банк.) акція, akcyjny акціонерний
akord.
akordowy відрядний, акордний