Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/14

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
AKPF
Akademickie Koło Przyjaciół Francji Студентський гурток приятелів Франції
AKR
Amerykański Komitet Ratowniczy Американський рятувальний комітет
AKS
Amatorski Klub Sportowy Аматорський спортивний клуб
AKS
sprawy kultury i sztuki (адм. воєв.) справи культури і мистецтва (у відділі культури і мистецтва)
AKT
Akademicki Klub Turystyczny Студентський туристичний клуб
Ak. Um.
Akademia Umiejętności Академія наук
al.
aleja алея
al.
alias (лат.) інакше
a. l.
artyleria lekka легка артилерія
alb.
album альбом, albumowy альбомний
alg.
algebra алгебра, algebraiczny алгебраїчний
am.
amerykański американський
am.
amunicja боєприпаси
amer.
amerykański американський
Am. Poł.
Ameryka Południowa Південна Америка
Am. Półn.
Ameryka Północna Північна Америка
AMW
Akademia Medycyny Weterynaryjnej Ветеринарна академія
a. n.
artyleria najcięższa надпотужна артилерія
anal.
analiza аналіз, analityczny аналітичний
anal.
analogia аналогія, analogiczny аналогічний
anat.
anatomia анатомія, anatomiczny анатомічний
ang.
angelski англійський
anon.
anonimowy анонімний
antr.
antropologiczny антропологічний
antyp.
antypaństwowy антидержавний
a. p.
artyleria polowa польова артилерія
apar.
aparat апарат
apel.
apelacyjny апеляційний
APH
dział przemysłowy (адм.) промисловий відділ (староства)
apl.
aplikant юрист-стажист
a. pl.
artyleria przeciwlotnicza зенітна артилерія
apost.
apostolski апостольський
app.
appendix (лат., канц.) додаток
apr.
aprowizacja постачання, aprowizacyjny постачальний
Apr.
dział aprowizacji (адм.) відділ постачання (староства)
aprop
oddział agitacji і propagandy відділ агітації і пропаганди
aprow.
aprowizacja постачання, aprowizacyjny постачальний
apt.
aptekarz аптекар, aptekarski аптекарський
ar.
arabski арабський
AR
dział rolny (адм.) сільськогосподарський відділ (староства)
ar. pol.
areszt policyjny поліцейський арешт
arch.
archiwum архів, archiwarius архіваріус
arcyb.
arcybiskup архієпископ
ark.
arkusz аркуш
art.
artykuł (юр.) стаття; (торг.) товар
art.
artyleria артилерія
art.
artysta артист, artystka артистка
art. dyw.
artyleria dywizyjna дивізійна артилерія