Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/15

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
art. pułk.
artyleria pułkowa полкова артилерія
artyl.
artyleryjski артилерійський
as.
aspirant аспірант (поліцейське офіцерське звання)
AS
dział samorządowy (адм.) відділ самоврядування (староства)
asek.
asekuracyjny страховий
asp.
aspirant аспірант (поліцейське офіцерське звання)
ASS
Akademickie Stowarzyszenie Samopomocy Студентське товариство взаємодопомоги
astr.
astronomia астрономія, astronomiczny астрономічний
asys.
asystent асистент
asyst.
asystent асистент, asystacyjny (військ.) супровідний
ATE
Agencja Telegraficzna «Ekspres» Телеграфне агентство «Експрес»
atm.
atmosfera атмосфера
AU
Akademia Umiejętności Академія наук
aud.
audycja передача
austr.
austriacki австрійський
austrj.
austriacki австрійський
aut.
automobilowy автомобільний
AW
Agencja Wschodnia Східне агентство
AW
dział wyznaniowy (адм.) віросповідний відділ (староства)
AZS
Akademicki Związek Sportowy Студентська спортивна спілка


B
B.
bank банк
b.
bardzo дуже
B.
biuro бюро, контора
b.
boczny бічний
B.
bród (топ.) брід
b.
były колишній
B
referat bezpieczeństwa i porządku publicznego (адм.) реферат безпеки і публічного ладу (староства)
B
wydział bezpieczeństwa (адм. воєв.) відділ безпеки
BA
dział porządku publicznego (адм.) відділ публічного ладу (староства)
bakt.
bakteriologia бактеріологія, bakteriologiczny бактеріологічний
bal.
balon (військ.) аеростат, balonowy повітроплавний
bank.
bankowy банковий
baon
batalion батальйон
bar.
baron барон, baronowa баронеса
Bas.
basen (топ.) басейн
Bas. wdc.
basen wodociągowy (топ.) водопровідний басейн
bat.
batalion батальйон
bat.
bateria батарея
bat. art.
bateria artylerii батарея артилерії
bat-on
batalion батальйон
bat. zap.
batalion zapasowy запасний батальйон
BB
Bezpartyjny Blok [Współpracy z Rządem] Безпартійний блок [співпраці з урядом]
BB
oddział polityczny і bezpieczeństwa (адм. воєв.) відділ політичний і безпеки
BBC
Biuro Badania Cen Бюро дослідження цін