Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/16

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
BBI
sprawy ogólno-informacyjne (адм. воєв.) загально-інформаційні справи (у відділі політичному і безпеки)
BBP
sprawy prasowe (адм. воєв.) справи преси (у відділі політичному і безпеки)
BBS
sprawy ogólnego bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa (адм. воєв.) справи загальної безпеки і служби безпеки (у відділі політичному і безпеки)
BBWR
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Безпартійний блок співпраці з урядом
BC
(укр.) церковне братство
B-cia
bracia брати
bcz
beczka бочка
bezp.
bezpieczeństwo безпека
bezp. publ.
bezpieczeństwo publiczne публічна безпека
bezr.
bezrobotny безробітний
bezrob.
bezrobotny безробітний
Bg.
bagno (топ.) багно
BG
referat budżetowo-gospodarczy (адм.) бюджетно-економічний реферат
BGFP
Biuro Główne Funduszu Pracy Головне бюро фонду праці
BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego Банк крайового господарства
B. G. Kr.
Bank Gospodarstwa Krajowego Банк крайового господарства
B. Gosp. К.
Bank Gospodarstwa Krajowego Банк крайового господарства
białor.
białoruski білоруський
bibl.
biblijny біблійний
bibl.
biblioteka бібліотека, biblioteczny бібліотечний
bież.
bieżący поточний; bież[ącego] roku цього року
bin
binominis (лат.) з двома іменами
biol.
biologia біологія, biologiczny біологічний
bisk.
biskup єпіскоп
Biul. Min. Zdr.
«Biuletyn [urzędowy] Ministerstwa Zdrowia» «[Урядовий] бюлетень Міністерства здоров'я»
biur.
biurowy конторський
Bk
bank банк
b. k.
bez kosztów без витрат
b. k.
brygada kawalerii бригада кавалерії
Bkn
banknot банкнот
bl.
blacha бляха, blacharski бляхарський
Bl.
blok [kolejowy] (топ.) стрілка
blasz.
blaszany бляшаний
Bł.
błoto (топ.) болото
błg.
bułgarski болгарський
błp., bł. p.
błogosławionej pamięci благословенної пам'яті
bm., b. m.
bieżącego miesiąca цього місяця
BMN
Blok Mniejszości Narodowych Блок національних меншостей
BN
Bank Naftowy Нафтовий банк
BN
dział spraw narodowościowych (адм.) відділ справ національностей (староства)
BN
oddział narodowościowy (адм. воєв.) відділ національностей
BNI
sprawy ogólno-informacyjne o życiu mniejszości narodowych i polityki narodowościowej (адм. воєв.) загально-інформаційні справи про життя національних меншостей і національну політику (у відділі національностей)