Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/22

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
dow.
dowódca командуючий, dowództwo командування
Dow. M. i Pl.
Dowództwo miasta i placu Командування міста і місця
doz.
dozorca двірник
doz. dom.
dozorca domowy двірник
d. p.
dywizja piechoty піхотна дивізія
DPMS
Dyrekcja państwowego monopolu spirytusowego Дирекція державної спиртної монополії
DPMT
Dyrekcja polskiego monopolu tytoniowego Дирекция польської тютюнової монополії
d. pol.
Durekcja policji дирекція поліції, dyrektor policji директор поліції
Dr
doktor доктор
Dr.
dróżnik (топ.) колійний обхідник
dr.
drukarski друкарський
dram.
dramatyczny драматичний
drew.
drewniany дерев'яний
Dr fil.
doktor filozofii доктор філософії
Dr h. c.
doctor honoris causa (лат.) почесний доктор
Dr med.
doktor medycyny доктор медицини
DRP
Dyrekcja Robót Publicznych Дирекція публічних робіт
Dr phil.
doctor philosophiae (лат.) доктор філософії
Dr rer. pol.
doctor rerum politicarum (лат.) доктор політичних наук
Dr th.
doctor theologiae (лат.) доктор теології
Dr u. j.
doctor utriusque juris (лат.) доктор обох прав
druk.
drukarnia друкарня, drukarski друкарський
druż.
drużyna (військ.) рій
druż. k. m.
drużyna karabinów maszynowych кулеметний рій
dr. żel.
droga żelazna залізниця
Ds
doniesienie śledcze слідче донесення
D. sk.
Dyrekcia skarbu Дирекція фінансів
dt
dentystyczny (військ.) зуболікарський
d-to
detto (іт.) це саме, як вище, ditto (іт.) це саме, як вище
d-tto
detto (іт ) це саме, як вище, ditto (іт.) це саме, як вище
dtwo
dowództwo командування
D. U.
«Dziennik ustaw [Rzeczypospolitej Polskiej]» «Вісник законів [Польської Речі Посполитої]»
D. u. M. Sk.
«Dziennik urzędowy Ministerstwa Skarbu» «Урядовий вісник Міністерства фінансів»
Dw.
dworzec (топ.) вокзал
dw.
dwór двір, dworski двірський
dwor.
dworski двірський
DWP
Dowództwo Wojsk Polskich Командування польських військ
dyon
dywizjon дивізіон
dyon żand wojsk.
dywizjon żandarmerii wojskowej дивізіон військової жандармерії
dypl.
dyplomowany дипломований
dyr.
dyrekcja дирекція, dyrektor директор
dyr. kol.
Dyrekcia kolejowa Дирекція залізниць