Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/25

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
 
F
F
Fahrenheit Фаренгейт (біля градусів температури)
f.
false (лат.) неправильно, фальшиво
f.
firma фірма
f.
folwark фільварок
F
forteca (військ.) фортеця
F
foto (військ.) фото
f.
funkcjonariusz службовець
f-a
fabryka фабрика
fabr.
fabryka фабрика, fabryczny фабричний
fact-a
faktura фактура
FAK
Fundusz Akcji Kolonialnej Колоніальний фонд
farm.
farmacja фармація, farmaceuta фармацевт
fasc.
fascykuł фасцикул (пачка документів)
fasz.
faszyzm фашизм, faszystowski фашистський
Fb.
fabryka (топ.) фабрика
FB
Fundusz Budowlany Будівельний фонд
FD
Fundusz Drogowy Шляховий фонд
Fed.
federacja федерація
fen.
fenig пфеніг
fig.
figura фігура, рисунок
fil.
filia філія
fil.
filozofia філософія, filozoficzny філософський
filoz.
filozofia філософія, filozoficzny філософський
fir.
firma фірма
fiz.
fizyka фізика, fizyczny фізичний
fizjol.
fizjologia фізіологія, fizjologiczny фізіологічний
f-ka
fabryka фабрика
f-ma
firma фірма
FNJ
(укр.) Фронт національної єдності
f-o
in folio (лат.) в повний аркуш (позначення формату)
folw.
folwark фільварок
FOM
Fundusz Obrony Morskiej Фонд морської оборони
FON
Fundusz Obrony Narodowej Фонд національної оборони
for.
forma форма
fot.
fotograf фотограф
F. P.
(укр.) філія «Просвіти»
FP
Fundusz Pracy Фонд праці
f. p.
funkcjonariusz policyjny поліцейський службовець
fr.
francuski французький
fr.
frank франк
fr.
franko (торг.) франко
fragm.
fragment фрагмент, уривок
franc.
francuski французький
fryz.
fryzjer перукар, fryzjerski перукарський
FS
(телегр.) послати далі адресатові
FSU
(укр.) філія Союзу українок
fund.
fundacja фундація (установа, заснована власним коштом)
fund.
fundusz фонд
Fund. Pr.
Fundusz Pracy Фонд праці
funkc.
funkcjonariusz службовець
funkcj.
funkcjonariusz службовець
funkcj. pol. polit.
funkcjonariusz Policji politycznej службовець політичної поліції
fut.
futor хутір
Fw.
folwark фільварок