Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/28

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


hekt.
hektar гектар
Hg
stacja Hughesa (військ.) телеграфна станція з апаратом Юза
hiszp.
hiszpański іспанський hk hektokilogram гектокілограм (100 кг.)
hkm
hektokilometr гектокіло-метр (100 км)
НКТ
дивись Hakata
hl
hektolitr гектолітр (100 л)
hm
hektometr гектометр (100 м)
horn.
homeopata гомеопат
hot.
hotel готель, hotelowy готельний
HP
Harcerstwo Polskie Польське гарцерство
HP
horse power (англ.) кінська сила
HP
hufiec pracy робочий відділ
hr.
hrabia граф, hrabina графиня
Ht.
huta (топ.); напр. huta zelaza залізоплавильний завод
Ht. cnk.
huta cynku (топ.) цинкоплавильний завод
Ht. szkl.
huta szkla (топ.) склозавод, гута
Ht. żel.
huta zelaza (топ,) залізоплавильний завод, металургійний завод
hum.
humanistyczny гуманістичний
hurt.
hurtowy оптовий
hutn.
hutnictwo металургія, hutniczy металургійний
hW
hektowatt гектоват
hWg
hektowatt-godzina гектоват-година
hydr.
hydropata гідропат
I
i
inny інший
ІA
Izba adwokacka Адвокатська палата
ibid.
ibidem (лат.) якраз там, там же
id.
idem (лат.) цей же, це ж, цей самий, це саме
IH
Instytut Hydrograficzny Гідрографічний інститут
ІН
Izba Handlowa Торговельна палата
ІНР
Instytut Historyczno-Praw-пу Історико-юридичний інститут
II
Izba Inżynierska Інженерська палата
iin
і inne та інше
ІК
Instytut Kartograficzny Картографічний інститут
ІКР
Izba Kontroli Państwowej Палата державного контролю
ii.
ilustracja ілюстрація, ilustrowany ілюстрований
IL
Izba Lekarska Лікарська палата
ilustr.
ilustracja ілюстрація, ilustrowany ілюстрований
im.
imie ім’я
im. wł.
imie wlasne власне ім’я
in.
inny інший, inaczej інакше
IN
Izba Notarialna Нотаріальна палата
inf.
informacja інформація, informacyjny інформаційний
ink.
inkaso інкасо
INKP
Instytut [Popierania Polskiej Tworczosci] Naukowej — Kasa [im.] Mianowskiego Інститут [для підтримки польської] наукової [творчості] — каса [ім.] Мяновського