Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/28

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
hekt.
hektar гектар
Hg
stacja Hughesa (військ.) телеграфна станція з апаратом Юза
hiszp.
hiszpański іспанський
hk
hektokilogram гектокілограм (100 кг.)
hkm
hektokilometr гектокілометр (100 км)
HKT
дивись Hakata
hl
hektolitr гектолітр (100 л)
hm
hektometr гектометр (100 м)
hom.
homeopata гомеопат
hot.
hotel готель, hotelowy готельний
HP
Harcerstwo Polskie Польське гарцерство
HP
horse power (англ.) кінська сила
HP
hufiec pracy робочий відділ
hr.
hrabia граф, hrabina графиня
Ht.
huta (топ.); напр. huta żelaza залізоплавильний завод
Ht. cnk.
huta cynku (топ.) цинкоплавильний завод
Ht. szkl.
huta szkla (топ.) склозавод, гута
Ht. żel.
huta żelaza (топ.) залізоплавильний завод, металургійний завод
hum.
humanistyczny гуманістичний
hurt.
hurtowy оптовий
hutn.
hutnictwo металургія, hutniczy металургійний
hW
hektowatt гектоват
hWg
hektowatt-godzina гектоват-година
hydr.
hydropata гідропат


I
i
inny інший
IA
Izba adwokacka Адвокатська палата
ibid.
ibidem (лат.) якраз там, там же
id.
idem (лат.) цей же, це ж, цей самий, це саме
IH
Instytut Hydrograficzny Гідрографічний інститут
IH
Izba Handlowa Торговельна палата
IHP
Instytut Historyczno-Prawny Історико-юридичний інститут
II
Izba Inżynierska Інженерська палата
iin
i inne та інше
IK
Instytut Kartograficzny Картографічний інститут
IKP
Izba Kontroli Państwowej Палата державного контролю
il.
ilustracja ілюстрація, ilustrowany ілюстрований
IL
Izba Lekarska Лікарська палата
ilustr.
ilustracja ілюстрація, ilustrowany ілюстрований
im.
imię ім'я
im. wł.
imię własne власне ім'я
in.
inny інший, inaczej інакше
IN
Izba Notarialna Нотаріальна палата
inf.
informacja інформація, informacyjny інформаційний
ink.
inkaso інкасо
INKP
Instytut [Popierania Polskiej Twórczości] Naukowej — Kasa [im.] Mianowskiego Інститут [для підтримки польської] наукової [творчості] — каса [ім.] Мяновського