Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/41

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
MWO
Miejska wystawa okazów [przemysłu krajowego] Міська виставка експонатів [крайової промисловості]
M-wo
ministerstwo міністерство
MWR i OP
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Міністерство віросповідань і публічної освіти
myśl.
myśliwstwo мисливство, myśliwski мисливський
MZ
Monopol Zapałczany Сірникова монополія
MZA
Miejskie Zakłady Aprowizacyjne Міські підприємства постачання
MZE
Miejskie Zakłady Elektryczne Міські електричні підприємства
MZG
Miejskie Zakłady Gazowe Міські газові підприємства
m/zl.
moje zlecenie (банк.) моє доручення
MZM
Małopolski Związek Mleczarski Малопольська молочна спілка
MZM
Małopolski Związek Młynów Малопольська спілка млинів
MZML
Małopolski Związek Młodzieży Ludowej Малопольська спілка народної молоді
MZMT
Małopolskie Zakłady Melioracyjne i Techniczne Малопольські меліоративні й технічні підприємства
MZO
Małopolskie Zakłady Odzieżowe Малопольські одягові підприємства
MZP
Ministerstwo Zdrowia Publicznego Міністерство публічного здоров'я
MZW
Miejskie Zakłady Wodociągowe Міські водопровідні підприємства


N
n.
nad над, біля
n.
nasz наш
n.
netto нетто
N
niedziela неділя
N.
niwelacyjny punkt (топ.) нівелювальний пункт
N.
nomen nescio (лат.) імені не знаю, тобто особа невідомого імені (біля прізвища)
n.
nowy новий
N
numer номер
nacz.
naczelnik начальник
Nacz. R.
Naczelna Rada Верховна рада
nacz. wydz.
naczelnik wydziału начальник відділу
nadkom.
nadkomisarz надкомісар
nadl.
nadleśnictwo надлісництво
nadr.
nadradca надрадник
nadzw.
nadzwyczajny надзвичайний
nagr.
nagroda нагорода, nagrodzony нагороджений
naft.
naftowy нафтовий
najn.
najnowszy найновіший
najw.
najwyższy найвищий
nakł.
nakład видання, тираж
nam.
namieśnictwo намісництво
napr.
naprawa ремонт
nar.
narodowy національний, narodowość національність
Nar. Chr.
narodzenie Chrystusa народження Христа
narod.
narodowy національний, narodowość національність