Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/41

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


MWO
Miejska wystawa okazów [przemyslu krajowego] Міська виставка експонатів [крайової промисловості]
M-wo
ministerstwo міністерство
MWR і ОР
Ministerstwo Wyznan Religijnych і Oswiecenia Publicznego Міністерство віросповідань і публічної освіти
myśl.
myśliwstwo мисливство, mysliwski мисливський
MZ
Monopol Zapalczany Сірникова монополія
MZA
Miejskie Zaklady Aprowizacyjne Міські підприємства постачання
MZE
Miejskie Zaklady Elektryczne Міські електричні підприємства
MZG
Miejskie Zaklady Gazowe Міські газові підприємства
m/zl.
moje zlecenie (банк.) моє доручення
MZM
Małopolski Związek Mleczarski Малопольська молочна спілка
MZM
Małopolski Związek Młynów Малопольська спілка млинів
MZML
Małopolski Związek Młodzieży Ludowej Малопольська спілка народної молоді
MZMT
Małopolskie Zaklady Melioracyjne i Techniczne Малопольські меліоративні й технічні підприємства
MZO
Małopolskie Zaklady Odziezowe Малопольські одягові підприємства MZP Ministerstwo Zdrowia Publicznego Міністерство публічного здоров’я
MZW
Miejskie Zaklady Wodociagowe Міські водопровідні підприємства
N
n.
nad над, біля
n.
nasz наш
n.
netto нетто
N
niedziela неділя
N.
niwelacyjny punkt (топ.) нівелювальний пункт
N.
nomen nescio (лат.) імені не знаю, тобто особа невідомого імені (біля прізвища)
n.
nowy новий
N
numer номер
nacz.
naczelnik начальник
Nacz. R.
Naczelna Rada Верховна рада
nacz. wydz.
naczelnik wydzialu начальник відділу
nadkom.
nadkomisarz надкоміcap
nadl.
nadleśnictwo надлісництво
nadr.
nadradca надрадник
nadzw.
nadzwyczajny надзвичайний
nagr.
nagroda нагорода, nagrodzony нагороджений
naft.
naftowy нафтовий
najn.
najnowszy найновіший
najw.
najwyzszy найвищий
nakł.
nakład видання, тираж
nam.
namiesnictwo намісництво
napr.
naprawa ремонт
nar.
narodowy національний, narodowosc національність
Nar. Chr.
narodzenie Chrystusa народження Христа
narod.
narodowy національний, narodowość національність