Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/44

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


obyw.
obywatel громадянин
Och. S. P.
Ochotnicza Straz Pozarna Добровільна пожежна охорона
Od.
oddzial відділ
odb.
odbitka відбиток
ode.
odcinek відрізок
odd.
oddział відділ
oddz.
oddział відділ
oddz.
asyst, oddział asystacyjny (військ.) супровідний відділ
oddz. bezp. publ.
oddzial bezpieczenstwa publicznego відділ публічної безпеки
oddziel.
oddzielny окремий
oddz. inf.
oddział informacyjny інформаційний відділ
odl.
odleglosc віддаль
odlew.
odlewnia ливарня
odp.
odpowiedni відповідний
odp.
odpowiedzialnosc відповідальність, odpowiedzialny відповідальний
odr.
odreczny (канц.) особистий
odr.
odrodzony відроджений
o. dw.
obszar dworski землеволодіння
of.
oficer офіцер
of.
oficjał офіціал (службовець)
ofic.
oficer офіцер
og.
ogólny загальний
OG
Okreg Generalny Генеральний округ
OG
sprawy ogolne (адм. воєв.) загальні справи (організаційного відділу)
О. Gen.
Okreg Generalny Генеральний округ
ogł.
ogłoszenie оголошення
ogr. odp.
ograniczona odpowiedzialnosc обмежена відповідальність
ogr. por.
ograniczona poreka обмежена порука
Ol
inspektorat (адм. воєв.) інспекторат (загального відділу)
Ol
oddział informacyjny інформаційний відділ
OIK
Okręgowa Izba Kontroli Окружна контрольна палата
ОІР
Obwodowy Inspektorat Pracy Обводовий інспекторат праці
ОІР
Okregowy Inspektorat Pracy Окружний інспекторат праці
OJS
Okregowy Inspektorat Skarbowy Окружний фінансовий інспекторат
ojcz.
ojczysty рідний
ok.
oczny (військ.) очний
ok.
okolica околиця
ok.
okolo біля, близько, приблизно
OK
Okreg Korpusu Корпусний округ
OK
Okregowy Komitet Окружний комітет
O. K. Cz. P.
Okregowy Komitet Czerwonej Pomocy Окружний комітет Червоної помочі
Ok. Min. Sk.
Okolnik Ministerstwa Skarbu обіжник Міністерства фінансів okop. okopowy окопний
Okpol
Okregowa komenda Policji Panstwowej (телегр.) окружна команда державної поліції
ОКРР
Okregowa komenda Policji Panstwowej окружна команда державної поліції
okr.
okres період okr. okreg округ, okregowy окружний
Okr. Gen.
Okręg Generalny Генеральний округ
Okr. kom.
Okręgowy komitet окружний комітет