Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/44

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
obyw.
obywatel громадянин
Och. S. P.
Ochotnicza Straż Pożarna Добровільна пожежна охорона
Od.
oddział відділ
odb.
odbitka відбиток
odc.
odcinek відрізок
odd.
oddział відділ
oddz.
oddział відділ
oddz. asyst.
oddział asystacyjny (військ.) супровідний відділ
oddz. bezp. publ.
oddział bezpieczeństwa publicznego відділ публічної безпеки
oddziel.
oddzielny окремий
oddz. inf.
oddział informacyjny інформаційний відділ
odl.
odległość віддаль
odlew.
odlewnia ливарня
odp.
odpowiedni відповідний
odp.
odpowiedzialność відповідальність, odpowiedzialny відповідальний
odr.
odręczny (канц.) особистий
odr.
odrodzony відроджений
o. dw.
obszar dworski землеволодіння
of.
oficer офіцер
of.
oficjał офіціал (службовець)
ofic.
oficer офіцер
og.
ogólny загальний
OG
Okręg Generalny Генеральний округ
OG
sprawy ogólne (адм. воєв.) загальні справи (організаційного відділу)
O. Gen.
Okręg Generalny Генеральний округ
ogł.
ogłoszenie оголошення
ogr. odp.
ograniczona odpowiedzialność обмежена відповідальність
ogr. por.
ograniczona poręka обмежена порука
OI
inspektorat (адм. воєв.) інспекторат (загального відділу)
OI
oddział informacyjny інформаційний відділ
OIK
Okręgowa Izba Kontroli Окружна контрольна палата
OIP
Obwodowy Inspektorat Pracy Обводовий інспекторат праці
OIP
Okręgowy Inspektorat Pracy Окружний інспекторат праці
OIS
Okręgowy Inspektorat Skarbowy Окружний фінансовий інспекторат
ojcz.
ojczysty рідний
ok.
oczny (військ.) очний
ok.
okolica околиця
ok.
około біля, близько, приблизно
OK
Okręg Korpusu Корпусний округ
OK
Okręgowy Komitet Окружний комітет
O. K. Cz. P.
Okręgowy Komitet Czerwonej Pomocy Окружний комітет Червоної помочі
Ok. Min. Sk.
Okólnik Ministerstwa Skarbu обіжник Міністерства фінансів
okop.
okopowy окопний
Okpol
Okręgowa komenda Policji Państwowej (телегр.) окружна команда державної поліції
OKPP
Okręgowa komenda Policji Państwowej окружна команда державної поліції
okr.
okres період
okr.
okręg округ, okręgowy окружний
Okr. Gen.
Okręg Generalny Генеральний округ
Okr. kom.
Okręgowy komitet окружний комітет