Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/49

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


PHS
sprawy statystyki przedsiebiorstw przemyslowych i handlowych (адм. воєв.) справи статистики промислових і торговельних підприємств (у промисловому відділі)
PHU
sprawy pomocy і ulatwien dla przemyslu i handlu (адм. воєв.) справи помочі і полегшень для промисловості й торгівлі (у промисловому відділі)
р. І.
powinszowanie imienin (канц.) побажання з нагоди іменин
PID
Panstwowy Instytut Dentystyczny Державний зуболікарський інститут
piech.
piechota піхота
piek.
piekarz пекар, piekarnia пекарня, piekarski пекарський
pien.
pieniadze гроші
PiH
przemysl і handel промисловість і торгівля
pil.
pilot пілот
РІМ
Panstwowy Instytut Meteorologiczny Державний метеорологічний інститут
Р. lnw.
oddzial spraw inwalidow wojennych (адм. воєв.) відділ справ інвалідів війни
pinsp.
podinspektor підінспектор
pion.
pionier піонер
PIP
Panstwowy Instytut Pedagogiczny Державний педагогічний інститут
pis.
pisanie писання
pist.
pistolet пістолет
PiT
poczta i telegraf пошта i телеграф
PIWF
Panstwowy Instytut Wychowania Fizycznego Державний інститут фізичного виховання
pk,
р. k. postepowanie karne кримінальний процес
p. kaw.
pulk kawalerii полк кавалерії
PKIO
Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich Польський комітет олімпійських ігор
РККО
Powiatowa Komunalna Kasa Oszczednosci Повітова комунальна ощадна каса
РККР
Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa Польська крайова позикова каса
PKL
Polski Klub Literacki Польський літературний клуб
PKN
Polski Komitet Narodowy Польський національний комітет
PKO
Pocztowa Kasa Oszczednosci Поштова ощадна каса
pko,
p-ko przeciwko проти
pkom.
podkomisarz підкомісар
PKOP
Panstwowa Komisja Ochrony Przyrody Державна комісія охорони природи
PKP
Polski Korpus Posilkowy Польський допоміжний корпус
PKP
Polskie Koleje Panstwowe Польські державні залізниці
PKPD
Polski Komitet Pomocy Dzieciom Польський комітет помочі дітям
РКРР
Powiatowa komenda Policji Panstwowej Повітова команда державної поліції
PKPU
Polska Konfederacja Pracownikow Umyslowych Польська конфедерація розумових працівників
PKR
Polska Kasa Rzadowa Польська урядова каса
PKS
Powiatowa Kasa Spoldzielcza Повітова кооперативна каса
pkt
punkt пункт