Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/57

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


rab.
rabin рабин
rach.
rachunek рахунок, rachunkowy рахунковий
radz.
radziecki радянський
raf.
rafineria... завод рафінування... (завод перегонки...); rafinacja рафінування, очистка, перегонка
raf. spir.
rafineria spirytusu завод очистки спирту
rap.
raport рапорт
rap. syt.
raport sytuacyjny рапорт про становище
rat.
ratunkowy рятунковий
Rlb
rachunek biezacy поточний рахунок
r. b.
rok biezacy цей рік
r. d.
raport dzienny щоденний рапорт
Rdj.
radiostacja (топ.) радіостанція
real.
realny реальний
realn.
realnosc нерухоме майно, звичайно будинок
red.
redukcja скорочення
red. odp.
redaktor odpowiedzialny відповідальний редактор
ref.
referat реферат (відділ установи); referent референт
ref. hist.
referat historyczny історичний реферат
ref. mat. sap.
referat materialow saperskich реферат саперних матеріалів
ref. org.
referat organizacyjny організаційний реферат
ref. posr. pr.
referat posrednictwa pracy реферат посередництва праці
reg.
regent регент, regencja регентство
ref.
rejon район, rejonowy районний
ref. int.
rejon intendantury район інтендантури
rei.
relacja звіт
rel.
religia релігія
Rep.
republika республіка
Rep. Sow.
Republika Sowietow Радянська Республіка
reskr.
reskrypt розпорядження
rest.
restauracja ресторан
rew.
rewident ревізор, rewizor ревізор
rew.
rewolucja революція, rewolucyjny революційний
rez.
rezerwa резерв, запас
rezyd.
rezydencja резиденція
RH
rejestr handlowy торговельний реєстр
rk,
r-k rachunek рахунок
r-ki
rachunki рахунки
r. k. m.
reczny karabin maszynowy ручний кулемет
RKS
Robotniczy Klub Sportowy Робітничий спортивний клуб
RL
oddzial lesnictwa (адм. воєв.) відділ лісництва
RLG
sprawy zagospodarowania i obrony lasow, niestanowiacych wlasnosci panstwa (адм. воєв.) справи лісового господарства і охорони недержавних лісів (у відділі лісівництва)
RLL
sprawy lowiectwa (адм. воєв.) справи мисливства (у відділі лісівництва)
RLO
inne sprawy (адм. воєв.) інші справи (у відділі лісівництва)
RLR
sprawy lesnictwa, zwiazane z zagadnieniami naprawy ustroju rolnego (адм. військ.) справи лісівництва, зв’язані з аграрною реформою (у відділі лісівництва)
RM
Rada miejska міська рада
RM
Rada Ministrow Рада міністрів