Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/57

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
rab.
rabin рабин
rach.
rachunek рахунок, rachunkowy рахунковий
radz.
radziecki радянський
raf.
rafineria… завод рафінування… (завод перегонки…); rafinacja рафінування, очистка, перегонка
raf. spir.
rafineria spirytusu завод очистки спирту
rap.
raport рапорт
rap. syt.
raport sytuacyjny рапорт про становище
rat.
ratunkowy рятунковий
R/b
rachunek bieżący поточний рахунок
r. b.
rok bieżący цей рік
r. d.
raport dzienny щоденний рапорт
Rdj.
radiostacja (топ.) радіостанція
real.
realny реальний
realn.
realność нерухоме майно, звичайно будинок
red.
redukcja скорочення
red. odp.
redaktor odpowiedzialny відповідальний редактор
ref.
referat реферат (відділ установи); referent референт
ref. hist.
referat historyczny історичний реферат
ref. mat. sap.
referat materiałów saperskich реферат саперних матеріалів
ref. org.
referat organizacyjny організаційний реферат
ref. pośr. pr.
referat pośrednictwa pracy реферат посередництва праці
reg.
regent регент, regencja регентство
rej.
rejon район, rejonowy районний
rej. int.
rejon intendantury район інтендантури
rel.
relacja звіт
rel.
religia релігія
Rep.
republika республіка
Rep. Sow.
Republika Sowietów Радянська Республіка
reskr.
reskrypt розпорядження
rest.
restauracja ресторан
rew.
rewident ревізор, rewizor ревізор
rew.
rewolucja революція, rewolucyjny революційний
rez.
rezerwa резерв, запас
rezyd.
rezydencja резиденція
RH
rejestr handlowy торговельний реєстр
rk, r-k
rachunek рахунок
r-ki
rachunki рахунки
r. k. m.
ręczny karabin maszynowy ручний кулемет
RKS
Robotniczy Klub Sportowy Робітничий спортивний клуб
RL
oddział leśnictwa (адм. воєв.) відділ лісництва
RLG
sprawy zagospodarowania i obrony lasów, niestanowiących własności państwa (адм. воєв.) справи лісового господарства і охорони недержавних лісів (у відділі лісівництва)
RLŁ
sprawy łowiectwa (адм. воєв.) справи мисливства (у відділі лісівництва)
RLO
inne sprawy (адм. воєв.) інші справи (у відділі лісівництва)
RLR
sprawy leśnictwa, związane z zagadnieniami naprawy ustroju rolnego (адм. військ.) справи лісівництва, зв'язані з аграрною реформою (у відділі лісівництва)
RM
Rada miejska міська рада
RM
Rada Ministrów Рада міністрів