Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/6

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
БІБЛІОГРАФІЯ

Дворецкий И. Х. и Корольков Д. Н. Латинско-русский словарь. М., 1949.

Польско-русский словарь. Издание 4-ое, исправленное и дополненное. Под ред. М. Ф. Розвадовской. М., 1955.

Польсько-український словник у двох томах. Том 1. Головний редактор Л. Л. Гумецька. К., 1958.

Російсько-український словник. Головний редактор М. Я. Калинович. К., 1955.

Українсько-російський словник. Головний редактор І. М. Кириченко. Том 1—2. К., 1953—1958.

Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском Советском социалистическом государстве. Справочник. Львов, 1955.

de Bondy Z. Słownik skrótów. Warszawa, 1928.

Branżowy skorowidz lwowski, 1933. Lwów, [1932].

Handlowiec. Adreso-skorowidz województw Rzeczypospolitej Polskiej. Lwów, [1920].

Hausner R. Skorowidz dekretów, ustaw, rozporządzeń i okólników za czas od 1 stycznia 1918 r. do 30 czerwca 1921 r. Wydanie nowe i uzupełnione. Warszawa, 1922.

Kreutzinger J. Topografia. Pomiar i zdjęcie kraju, kartografia, wojskowe znaczenie terenu. Warszawa, 1928.

Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł, rolnictwa, 1930. Warszawa, [1930].

Kwiatkowski S. Skorowidz banków akcyjnych, kas oszczędności i spółdzielni kredytowych w Polsce oraz spis urzędów pocztowych.[1] Rocznik I—V. Lwów, [1923]—1931.

M. Arcta Słowniczek ortograficzny i zasady pisowni polskiej według uchwał Komitetu Ortograficznego Polskiej Akademii Umiejętności w r. 1936. Warszawa, [1936].

 
  1. Заголовок мінявся.