Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/60

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


RRF
sprawy wspoldzialania z innemi wlasciami w sprawach naprawy ustroju rolnego (адм. воєв.) справи співробітництва з іншими властями в зв’язку з аграрною реформою (у сільськогосподарському відділі)
RRG
sprawy statystyki rolniczej (адм. воєв.) справи сільськогосподарської статистики (у сільськогосподарському відділі)
RRH
sprawy rybactwa (адм. воєв.) справи рибальства (у сільськогосподарському відділі)
r. sad.
radca sadowy судовий радник
RSK
Rada Szkolna Krajowa Крайова шкільна рада
RSM
Rada Szkolna Miejska Міська шкільна рада
RSO
Rada Szkolna Okregowa Окружна шкільна рада
RSO
(укр.) Руська селянська організація
r.
spraw, rok sprawozdawczy звітний рік
RSRK
(укр.) Ревізійний союз руських кооперативів
RSUK
(укр.) Ревізійний союз українських кооперативів
R. Sz.
(укр.) «Рідна школа»
R. u.
rozporzadzenie [Prezydenta Rzeczypospolitej z moca] ustawy розпорядження [президента Речі Посполитої, що діє] як закон
г. ub.
rok ubiegly минулий рік
rub.
rubel карбованець
rub.
rubryka графа
rubr.
rubryka графа
rum.
rumunski румунський
r. w.
rozporzadzenie wykonawcze виконавче розпорядження
ryc.
rycina ілюстрація, гравюра
rys.
rysunek рисунок
r. z.
rok zeszly минулий рік
Rz.
Rzeczpospolita Річ Посполита
r. zai.
rok zalozenia рік заснування
rzecz,
rzeczywisty справжній
rzeni.
rzemieslnik ремісник, rzemieslniczy ремісничий
rz. kat.
rzymo-katolik римо-католик
Rz. P.
Rzeczpospolita Polska Польська Річ Посполита
Rzpl.
Rzeczpospolita Річ Посполита
Rzplita
Rzeczpospolita Річ Посполита
Rzplta
Rzeczpospolita Річ Посполита
S
s.
siostra сестра (монахиня)
S.
sobota субота
S.
studnia (топ.) студня
s.
syn син
S
wydzial samorzadowy (адм. в єв.) відділ самоврядування
SA
sad apelacyjny апеляційний суд
SA
spolka akcyjna акціонерна спілка
sam.
samochod автомашина, samochodowy автомобільний
sarnoch.
samochodowy автомобільний
sam.
рапс, samochod pancerny бронемашина
Sam. ref. wojsk.
Samodzielny referat wojskowy Самостійний військовий реферат
sanat.
sanatorium санаторій