Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/60

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
RRF
sprawy współdziałania z innemi wlaściami w sprawach naprawy ustroju rolnego (адм. воєв.) справи співробітництва з іншими властями в зв'язку з аграрною реформою (у сільськогосподарському відділі)
RRG
sprawy statystyki rolniczej (адм. воєв.) справи сільськогосподарської статистики (у сільськогосподарському відділі)
RRH
sprawy rybactwa (адм. воєв.) справи рибальства (у сільськогосподарському відділі)
r. sąd.
radca sądowy судовий радник
RSK
Rada Szkolna Krajowa Крайова шкільна рада
RSM
Rada Szkolna Miejska Міська шкільна рада
RSO
Rada Szkolna Okręgowa Окружна шкільна рада
RSO
(укр.) Руська селянська організація
r. spraw.
rok sprawozdawczy звітний рік
RSRK
(укр.) Ревізійний союз руських кооперативів
RSUK
(укр.) Ревізійний союз українських кооперативів
R. Sz.
(укр.) «Рідна школа»
R. u.
rozporządzenie [Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą] ustawy розпорядження [президента Речі Посполитої, що діє] як закон
r. ub.
rok ubiegly минулий рік
rub.
rubel карбованець
rub.
rubryka графа
rubr.
rubryka графа
rum.
rumuński румунський
r. w.
rozporządzenie wykonawcze виконавче розпорядження
ryc.
rycina ілюстрація, гравюра
rys.
rysunek рисунок
r. z.
rok zeszły минулий рік
Rz.
Rzeczpospolita Річ Посполита
r. zał.
rok założenia рік заснування
rzecz.
rzeczywisty справжній
rzem.
rzemieślnik ремісник, rzemieślniczy ремісничий
rz. kat.
rzymo-katolik римо-католик
Rz. P.
Rzeczpospolita Polska Польська Річ Посполита
Rzpl.
Rzeczpospolita Річ Посполита
Rzplita
Rzeczpospolita Річ Посполита
Rzplta
Rzeczpospolita Річ Посполита


S
s.
siostra сестра (монахиня)
S.
sobota субота
S.
studnia (топ.) студня
s.
syn син
S
wydział samorządowy (адм. воєв.) відділ самоврядування
SA
sąd apelacyjny апеляційний суд
SA
spółka akcyjna акціонерна спілка
sam.
samochód автомашина, samochodowy автомобільний
samoch.
samochodowy автомобільний
sam. panc.
samochód pancerny бронемашина
Sam. ref. wojsk.
Samodzielny referat wojskowy Самостійний військовий реферат
sanat.
sanatorium санаторій