Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/62

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


SHCZ
Spolka Handlowa Cukrowni Zwiazkowych Торговельна спілка спілкових цукроварень
SI
oddzial inspekcji samorzadowej (адм. воєв.) відділ інспекції самоврядування
SID
Syndykat Interesentow Drzewnych Синдикат зацікавлених осіб деревної промисловості
sign.
signatura (лат.) сигнатура
sign.
signum (лат.) печать sierz. sierzant сержант
sk.
skarbowy фінансовий
sk.
skora шкіра, skorzany шкіряний
s. k.
strzelcy konni кінні стрільці
ska,
s-ka spolka спілка
ska
akc. spolka akcyjna акціонерна спілка
skand,
skandynawski скандинавський
skl.
sklad склад, skladowy складовий
skor
z. skorzany шкіряний
skp.
skrzynka pocztowa поштова скринька
SKP
Stowarzyszenie Kupcow Polskich Об’єднання польських купців
SKPP
Stowarzyszenie Kupcow i Przemyslowcow Polskich [Wojewodztw Poludniowo-Wschodnich] Об’єднання польських купців і промисловців [південно-східних воєводств]
skr.
skrot скорочення
SL
Stronnictwo Ludowe Народна партія
sl.
sluchacz слухач, студент
sl.
sluzacy слуга
sl. sl.
sluzba sledcza слідча служба
sluch,
sluchacz слухач, студент
sluzb,
sluzbowy службовий
Sm.
smolarnia (топ.) смолярня
SM
spoldzielnia mleczarska молочарський кооператив
smol.
smolarnia смолярня
SN
Sad Najwyzszy Верховний суд
SN
Stronnictwo Narodowe Національна партія
SND
Stronnictwo Narodowo-De-mokratyczne Національно-демократична партія
SNP
Szkola Nauk Politycznych Школа політичних наук
SO
Sad okregowy окружний суд
soc.
socjalizm соціалізм, socjalistyczny соціалістичний
SOC
Sad okregowy cywilny окружний цивільний суд
soc. dem.
socjal-demokracja соціал-демократія
sod.
sodowy содовий
SOK
Sad okregowy karny окружний кримінальний суд solid, solidarnosc солідарність
SOM
Stowarzyszenie Opieki [nad Niezatrudniona] Mlodzieza Товариство опіки [над непрацюючою] молоддю
S. о. о.
spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia спілка з обмеженою відповідальністю
sort.
sortownia сортувальня sow. sowiecki радянський
Sol.
salina (топ.) солеварня
s. p.
saperzy polowi польові сапери
SP
Sad powiatowy повітовий суд
SP
Sad pracy суд праці
sp.
sierpien серпень
sp.
spozywczy споживчий, харчовий
sp.
spoleczny суспільний
sp.
spoldzielnia кооператив
sp.
spolka спілка