Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/62

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
SHCZ
Spółka Handlowa Cukrowni Związkowych Торговельна спілка спілкових цукроварень
SI
oddział inspekcji samorządowej (адм. воєв.) відділ інспекції самоврядування
SID
Syndykat Interesentów Drzewnych Синдикат зацікавлених осіб деревної промисловості
sign.
signatura (лат.) сигнатура
sign.
signum (лат.) печать
sierż.
sierżant сержант
sk.
skarbowy фінансовий
sk.
skóra шкіра, skórzany шкіряний
s. k.
strzelcy konni кінні стрільці
ska, s-ka
spółka спілка
ska akc.
spółka akcyjna акціонерна спілка
skand.
skandynawski скандинавський
skł.
skład склад, składowy складовий
skórz.
skórzany шкіряний
skp.
skrzynka pocztowa поштова скринька
SKP
Stowarzyszenie Kupców Polskich Об'єднання польських купців
SKPP
Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców Polskich [Województw Południowo-Wschodnich] Об'єднання польських купців і промисловців [південно-східних воєводств]
skr.
skrót скорочення
SL
Stronnictwo Ludowe Народна партія
sł.
słuchacz слухач, студент
sł.
służący слуга
sł. śl.
służba śledcza слідча служба
słuch.
słuchacz слухач, студент
służb,
służbowy службовий
Sm.
smolarnia (топ.) смолярня
SM
spółdzielnia mleczarska молочарський кооператив
smol.
smolarnia смолярня
SN
Sąd Najwyższy Верховний суд
SN
Stronnictwo Narodowe Національна партія
SND
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne Національно-демократична партія
SNP
Szkoła Nauk Politycznych Школа політичних наук
SO
Sąd okręgowy окружний суд
soc.
socjalizm соціалізм, socjalistyczny соціалістичний
SOC
Sąd okręgowy cywilny окружний цивільний суд
soc. dem.
socjał-demokracja соціал-демократія
sod.
sodowy содовий
SOK
Sąd okręgowy karny окружний кримінальний суд
solid
solidarność солідарність
SOM
Stowarzyszenie Opieki [nad Niezatrudnioną] Młodzieżą Товариство опіки [над непрацюючою] молоддю
S. o. o.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością спілка з обмеженою відповідальністю
sort.
sortownia сортувальня
sow.
sowiecki радянський
Sól.
salina (топ.) солеварня
s. p.
saperzy polowi польові сапери
SP
Sąd powiatowy повітовий суд
SP
Sąd pracy суд праці
sp.
sierpień серпень
sp.
spożywczy споживчий, харчовий
sp.
społeczny суспільний
sp.
spółdzielnia кооператив
sp.
spółka спілка