Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/63

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
SP
Straż pożarna пожежна охорона
spa
spółka спілка
Sp. akc.
spółka akcyjna акціонерна спілка
spdk.
spadkobierca спадкоємець
spec.
specjalny спеціальний, specjalista спеціаліст
SPH
Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych Об'єднання торговельних представників
spir.
spirytus спирт, spirytusowy спиртний
spk.
spółka спілка
SPK
Stowarzyszenie Pracowników Księgarskich Об'єднання працівників книгарень
sp. kom.
spółka komandytowa командитна спілка
SPN
Syndykat Przemysłu Naftowego Синдикат нафтової промисловості
społ.
społeczny суспільний, соціальний
spoż.
spożywczy споживчий
spół.
spółdzielnia кооператив
spółdz.
spółdzielnia кооператив, spółdzielczy кооперативний
spr.
sprawa справа
spr.
sprawdzone (канц.) провірено
spr.
sprawozdanie звіт
sprost.
sprostowanie спростовання
sp. wyd.
spółka wydawnicza видавнича спілка
sp. z n. o.
spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością спілка з необмеженою відповідальністю
sp. z ogr. odp.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością спілка з обмеженою відповідальністю
sp. z ogr. por.
spółka z ograniczonym poręczeniem спілка з обмеженою порукою
sp. z o. o.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością спілка з обмеженою відповідальністю
sp. z o. p.
spółka z ograniczonym poręczeniem спілка з обмеженою порукою
sp. z o. u.
spółka z odpowiedzialnemi udziałami спілка з відповідальними паями
s. r.
socjał-rewolucjonista соціал-революціонер
sr.
srebrny срібний
SRBW
Samodzielny Referat Bezpieczeństwa Wojskowego Самостійний реферат військової безпеки
SRI
Samodzielny Referat Informacyjny Самостійний інформаційний реферат
SRW
Samodzielny Referat Wojskowy Самостійний військовий реферат
SS
oddział administracji samorządu (адм. воєв.) відділ адміністрації самоврядування
ss
sądy суди
SS
siostry сестри (монахині)
s. s.
stan spoczynku у відставці
SSI
inne sprawy samorządowe (адм. воєв.) інші справи самоврядування (у відділі адміністрації самоврядування)
S. S. Mił.
Siostry Miłosierdzia сестри-жалібниці (монаший орден)
SSN
sprawy nadzoru nad samorządem (адм. воєв.) справи нагляду над самоврядуванням (у відділі адміністрації самоврядування)