Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/66

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
t.
towarzysz товариш
TA
towarzystwo akcyjne акціонерне товариство
tab.
tablica таблиця
tab.
tabor (військ.) обоз, taborowy обозний
tab.
tabula табула (іпотечна книга), tabularny табулярний
tabl.
tablica таблиця
taj.
tajne таємно
tamt.
tamtejszy тамтешній, в листуванні — ваш
tap.
tapicer оббивальник
targ.
targowy торговий
tart.
tartak тартак (лісопильня)
TC
(телегр.) перевірено весь текст телеграми
teatr.
teatralny театральний
techn.
technik технік, techniczny технічний
tekst.
tekstylny текстильний
tel.
telefon телефон
tel.
telegraf телеграф
teol.
teologiczny теологічний
ter.
terytoria територія, terytorialny територіальний
term.
termin термін, terminologia термінологія
Terp.
terpentyniarnia (топ.) скипидарний завод
TG
Towarzystwo Geologiczne Геологічне товариство
TG
Towarzystwo Ginekologiczne Гінекологічне товариство
TGS
Towarzystwo Gimnastyczne «Sokół» Гімнастичне товариство «Сокіл»
TGSS
(укр.) Товариство гімнастично-спортивне «Сокіл»
TGWM
Towarzystwo Gospodarcze Wschodniej Małopolski Економічне товариство Східної Малопольщі
THOL
Towarzystwo Historii Obrony Lwowa Товариство історії оборони Львова
THPN
Towarzystwo Handlowe Przemysłu Naftowego Торговельне товариство нафтової промисловості
tj
tajne таємно
t. j.
to jest тобто
TKM
Towarzystwo Kredytowe Miejskie Міське кредитне товариство
TKN
Towarzystwo Kursów Naukowych Товариство наукових курсів
TKZ
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Земське кредитне товариство
TL
Towarzystwo Lekarskie Лікарське товариство
tlf
telefon телефон
tlgr.
telegraf телеграф
tłum.
tłumaczenie переклад
TM
Teatr miejski Міський театр
TMH
Towarzystwo Miłośników Historii Товариство любителів історії
TMPL
Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa Товариство любителів минулого Львова
TN
Towarzystwo naukowe Наукове товариство
TNL
Towarzystwo Naukowe we Lwowie Наукове товариство у Львові
TNRG
Tymczasowa Naczelna Rada Gospodarcza Тимчасова верховна економічна рада
TNSŚ i W
Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych Товариство вчителів середніх і вищих шкіл
TNŚW
Towarzystwo Nauczycieli [Szkół] Średnich i Wyższych Товариство вчителів середніх і вищих [шкіл]
toal.
toaletowy туалетний