Сторінка:Сьвяте письмо Старого і Нового Завіту.pdf/171

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

159

Четверта книга Мойсея 26.


ЧЕТВЕРТА КНИГА МОЙСЕЯ 26. 159


 19. Сини Юдині: Гер та Онан; тапомерли Гер і Онан в Канаан землі.

 20. І були Юдині сини по родинахїх: Шела, від Зого родина ІПеланїїв.

 21. Перез, від його родина Перезіїв;Зерах, від його родина Зерахіїв. І були сини Перезові: Гезрон, від його родина Гезронїїв; Гамуль, від його родина Гамулїїв.

 22. Се родини Юди, по перелїченихїх: сїмдесять шість тисяч і пятьсот.

 23. Синове Іссахарові по родинахїх: Тола, від його родина Толаїв; Пува, від його родина Пуваїв:

 24. Яшуб, від його родина Яшубіїв;Симрон, від його родина Симроніїв;

 25. Се родини Іссахарові, по перелїчених їх: шістьдесять чотири тисячі і триста.

 26. Синове Зебулонові по родинахїх: Серед, від його родина Середїїв; Елон, від його родина Елонїїв; Яхлеїль, від його родина Яхлеілїв.

 27. Се родини Зебулонїів, по перелічених їх: шістьдесять тисяч і пятьсот.

 28. Синове Йосифові, по родинах їх:Манассїй і ЕФраїм.

 29. Синове Манасїеві: Макир, відйого родина Макиріїв, а Макир появив Гілеада; Гілеад, від його родина Гілеадїїв.

 30. Се синове Гилеадові: їезер, відйого родина Їезріїв; Гелек, від його родина Гелекіїв.

 31. Асриїль, від його родина Асрийлїїв, і Сихем, від його родина Сихеміїв;

 32. Шемида, від його родина Шемидїів; ГеФер, від його родина ГеФеріїв.

 33. У ЗелоФада ж ГеФеренка не булосинів; а імена дочок ЗелоФадових: Махля і Ноя, Хогля, Милка і Тирза.

 34. Се родини Манассїбві, а перелічених їх було: пятьдесять дві тисячі і сїмсот.

 35. Се синове ЕФраїмові по родинахїх: Шутелах, від його родина Шуте* ляхіїв; Бекер, від його родина Бекеріїв; Тахана, від його родина Таханїїв.

 36. А се сини Шутеляхові: Еран,від його родина Еранїїв.

 37. Се родини синів Ефраїмових поперелїчених їх: трийцять дві тисячі і пятьсот. Се сини Йосифові по родинах їх:

 38. Синове Беняминові по родинахїх: Бела, від його родина Белаїв; Ашбель, від його родина Ашбелїїв; Ахирам, від його родина Ахираміїв;

 39. СеФуФам, від його родина СеФуФаміїв; ГуФам, від його родина ГуФаміїв.

 40. А сини в Бели були Ард і Нааман.Від Арда родина Ардїїв; від Намана родина Нааманїїв.

 41. Се синове Беняминові по родинах їх, а перелїчених їх сорок пять тисях і шістьсот.

 42. Се синове Данові по родинах їх:Шухам, від його родина ІПухаміїв. Се родина Данова по родинах їх.

 43. Усїх родин ІПухаміїв по перелічених їх: шістьдесять чотири тисячі і чотириста.

 44. Синове Ассерові по родинах їх:їмна, від його родина Їмнїїв; їтва, від його родина Їтвіїв; Берія, від його родина Беріїв.

 45. Від синів Берії: Гебер, від йогородина Гебріїв; Малкиїль, від його родина Малкиїлїв.

 46. А імя дочки Ассерової було Сераха.

 47. Се родини синів Ассерових поперелїчених їх: пятьдесять три тисячі і чотириста.

 48. Синове НеФталїеві по родинахїх: Яхзеїль, від його родина Яхзеїлїв; Гунїй, від його родина Гуніїв;

 49. Езер, від його родина Езеріїв,Шіллем, від його родина Шіллеміїв.

 50. Се родини НаФталієві, і перелічених їх було сорок пять тисяч і чотириста.

 51. Се перелічені сини Ізрайлеві:шістьсот одна тисяча сїмсот і трийцять.

 52. І рече Господь Мойсейові:

 53. Між тими поділена мусить бутиземля в наслїддв, по лїчбі імен.

 54. У кого богацько душ, побільшишнасліддв його, а в кого мало душ, поменьшишнаслїддв його; кожному, дивлючись по перелїчених його, наділиш наслїддв його.

 55. Тілько ж по жеребу буде розділена земля; по батьківських іменах наслідувати муть її.