Сторінка:Сьвяте письмо Старого і Нового Завіту.pdf/462

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

450

Книга Ездри 4. 5.


КНИГА ЕЗДРИ 4. 5.

Не будувати вам вкупі з нами дому Богові нашому; ми самі будувати мемо дом Господеві, Богові Ізрайлевому, як 8велїв нам царь Кир, царь Перський.

 4. І почав народ того краю вдержувати руки народу Юдейського та перепиняти його в будуванні;

 5. 1 підкуповували проти їх порадників, щоб у ніщо обернути вадумане ними діло — через увесь час життя Кира, царя Перського, аж до царювання Дарія, Перського царя.

 6. А за царювання Агасвера, на початку його царювання, написали обвину на осадників Юдеї та Ерусалиму.

 7. За часів Артаксеркса писали Бишлам, Митридат, Табим й инчі їх товариші до Артаксеркса, царя Перського. А листи були писані Сирийськими буквами й Сирийською мовою.

 8. Рехум, радник, та Шимшай, писар,писали один лист проти Ерусалиму до царя Артаксеркса такий:

 9. Радник Рехум і писар Шимшай,та инчі їх товариші, — Динеї та АФарсатхеї, Тарпелеї, Апарси, Арехяни, Вавилонцї, Сусанцї, Даги, Еламитцї,

 10. Та инчі народи, що їх попереселяв АснаФар (Сеннахирим), великий та славний, і осадив в Самарийський містах і по инчих містах ва рікою, й инче таке.

 11. А оце випис 8 листу, що послалидо його: Цареві Артаксерксові — слуги твої, люде, що живуть ва рікою, бажають вдоровля;

 12. Нехай буде відомо цареві, щоЮдеї, котрі вийшли від тебе, прийшли до нас в Ерусалим, будують се непокірливе та недобре місто, й мури виводять і підвалини їх вже полагодили.

 13. Нехай же буде відомо цареві, що,як се місто буде збудоване й мури будуть поновлені, то вони не будуть давати нї податків, нї чиншу, нї граничної оплати, і нанесуть царському скарбові шкоду.

 14. Коли ж ми їмо сіль від царського двору, й не можемо дивитись на шкоду цареві, то й посилаємо доносини до царя. •

 15. Нехай пошукають в літописнійкнизї батьків твоїх, а знайдеш в тій літописі, й довідаєшся, що се місто — місто бурливе й шкідливе для царів та країв, і що воно одпадало в давнїх-давен, за що се місто й спустошено.

 16. Через се ми сповіщаємо цареві,що коли се місто буде добудоване й мури його докінчені, то після того не буде в тебе держави ва рікою.

 17. Царь послав відповідь радниковіРехумові й писареві Шимшаєві, й инчим їх товаришам, що жили в Самариї та по инших містах на варіччі: „Мир" й таке инче.

 18. Листи, що ви прислали до мене,виразно прочитано передо мною;

 19. А від мене дано приказ, — і шукали, й внайшли, що се місто 8 давніхдавен піднімалось на царів, і бували в йому ворохобнечі та повстання,

 20. І що в Ерусалимі були царі могучі й володіючі над усїм заріччвм, і давано їм податки, чинш й гряничну оплату.

 21. Тим то дайте приказ, щоб сїлюде перестали робити, та щоб се місто не будувалось, доки від мене буде даний приказ.

 22. 1 будьте обережні, щоб не зробити в сьому якого недогляду. Навіщо попускати, щоб збільшувалось зло на шкоду царям?

 23. Як тільки сей лист від царя Артаксеркса прочитали перед Рехумом та писарем ІПимшаєм й їх товаришами, пійшли вони, не гаючись, в Ерусалим до Юдеїв, і спинили сильною узброєною рукою їх роботу.

 24. Тоді спинилась робота при доміБожому, що в Ерусалимі, і сей спин тягся до другого року царювання Дарія, царя Перського.

Голова 5.

Але пророк Аггей та пророк Заха» рія, внук Адди, говорили Юдеям, що були в Юдеї та в Ерусалимі, про* роцькі речі іменем Бога Іврайлевого.

 2. Тоді встали Зоробабель, син Са*латиїлів, та Ісус, син Йоседеків, і почали будувати дім Божий в Ерусалнмі, а з ними пророки Божі, що їх під* держували.