Сторінка:Сьвяте письмо Старого і Нового Завіту.pdf/51

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

39

Перва книга Мойсея 36.


НЕРВА КНИГА МОЙСЕЯ 36.

в госпбдї своїй, і скотину свою, й усе підуючне своє, і всі статки свої, що придбав у Канаан землї, та й помандрував Езав з Канаан землї, від брата свого Якова, у Сеїр землю.

 7. Були бо майна іх більші над те,щоб кочувати вкупі, і країна, де пробували вони, не зносила їх задля скотини їх.

 8. Осївся ж Езав на Сеїр горах; Езав,він же Едом.

 9. Се ж родопись Езава, праотця Едомеїв на Сеїр горах.

 10. Ось імменця в синів Езавових:ЄлиФас, син Басмати, жінки Езавової.

 11. У ЄлиФаса ж були синове: Теман, Омар, Зєфо, Гаєтам та Кенас.

 12. Тимна ж була наложниця ЄлиФаса, Езавенка, і вродила ЄлиФасові Амалека. Се синове Ади, жони Езавової.

 13. 1 ось синове Рагуїла: Нахат і Серах, Шамма і Миза. Се синове Басмати, жони Езавової.

 14. А се були синове Оголибами,дочки Ани, сина Зибеона, жінки Езавової. Вродила вона Езавові бгуса та бглома та Корага.

 15. Се були дуки в синів Езавових.Синове влиФаса, первеньця Езавового: дука Теман, дука Омар, дука ЗеФа, дука Кенас,

 16. Дука Кораг, дука Гатам, дукаГаиФас, дука Амалек. Се дуки ЄлиФасові в Едом землї. Се сини Адині.

 17. А се сини Рагуїла Езавенка: дукаНахат, дука Серах, дука Шамма, дука Миза. Се дуки Рагуїлові в Едом землї. Се синове Басмати Езавихи.

 18. Се ж синове Оголибами Езавихи:Дука Єгус, дука Єглом, дука Кораг. Се дуки Оголибами, дочки Ани, жінки Езавової.

 19. Се сини Езава, і се дуки їх. ВінЕдом.

 20. Се ж сини Сеїра Горіенка, щоседїли осадами в тій країні Лотан, та Собаль, та Зибеон, та Ана.

 21. Та Дишон, та Єзер, та Дишан. Седуки Горійські в синів Сеїрових в Едом землї.

 22. А синове Лотанові були: Горій таГемам, а сестра Лотанова: Тимна.

 23. А се синове Собальові: Алван,Манагат, та Ебаль, Сєфо та Онам.

 24. А се синове Зибеонові: Ая таАна. Се той Ана, що знайшов гарячі жерела в степу, пасучи осли Зйбеонові, батьківські.

 25. А се синове Анині: Дишон і Оголибама, дочка Анина.

 26. Се ж синове Дишонові: Гемдан,та Єшдан, та Ітран, та Керан.

 27. Се ж синове Єзерові: Билган, таСаван, та Акан.

 28. Сеж синове Дишанові: У8 та Аран.

 29. Се ж дуки в Горіїв: дука Лошан, дука Собаль, дука Зибеон, дука Ана;

 30. Дука Дишон, дука Єзер, дука Дишан. Се дуки в Горіїв після дуків їх У Сеїр 8ЄМЛЇ.

 31. А се царі, що царювали в Едомземлї, перш ніж царював там який царь в Ізраїлі.

 32. Царював у Едомі Бела Бейоренко; прозивався ж город його Динхаба.

 33. Умер же Бела, і царював намістьйого Иобаб Серахенко із Бозри.

 34. Умер же Йобаб, і царював намість його Гусам із Теман землї.

 35. Умер же Гусам, і царював намість його Гадад Бедаденко, що побив Мидіяніїв на полї Моаб, а город його прозивавсь Авит.

 36. Умер же Гадад, і царював намістьйого Самла із Мазреки.

 37. Умер же Самла, і царював намість його Савул із Рехобота над рікою.

 38. Умер же Савул, і царював намість його Бааль-Ганан Ахборенко.

 39. Умер же Бааль-Ганан Ахборенко,і царював намість його Гадар; город же його прозивали Пакту, а жінку його Мегетабееля, дочка Матреда, дочки Мезагаба.

 40. А се ймення дуків Езавових породинах їх, по врочшцах їх, по прізвищах їх: Дука Тимна, дука Алва, дука Єтет.

 41. Дука Оголибама, дука Єла, дукаПинон.

 42. Дука Кенас, дука Теман, дукаМибзар,

 43. Дука Магдієль, дука Ірам. Седуки в Едомі, по оселях їх, по врочищах їх. Се Езав, прайотець Едомів.