Сторінка:Сьвяте письмо Старого і Нового Завіту.pdf/70

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

58

Друга книга Мойсея 4. 5.


58 ДРУГА КНИГА МОЙСЕЯ 4. 5.


 4. І каже Господь Мойсейові: Простягни руку, та возьми за хвоста. І просьтяг руку і узяв його за хвоста. І стала палиця в руці в його: б. Щоб упевнились, що явивсь тобі Господь, Бог батьків їх, Бог Авраамів, Бог Ізааків і Бог Яковів.

 6. Каже йому Господь знов: Засуньруку твою за пазуху собі. І засунув руку за пазуху собі, і як вийняв її зза пазухи своєї, аж се рука його побіліла від прокази, як сьнїг.

 7. І каже знов йому: Засунь рукутвою за пазуху собі. І засунув він знов руку за пазуху свою; і вийняв її зза пазухи своєї, і се стала вона як тіло його.

 8. І станеться коли не пі ймуть віритобі, анї послухаються знамення первого, так піймуть віри тобі й послухаються знамення другого.

 9. І станеться, коли не впевняться йсими двома знаменнями, і не послухають голосу твого, так візьмеш води річної, та й виллєш на суходіл, і вода, що взяв єси з ріки, візьметься кровю на суходолі.

 10. І каже Мойсей Господеві: Ой Господе! Не проречистий я нї здавна, нї 8 того часу, як почав єси глаголати рабові твойму. Нї! покволнй у мові и тугоязикий.

 11. І каже Господь Мойсейові: Хтодав уста чоловікові ? Або хто сотворив німого, чи глухого, чи видющого, чи слїпуючого? Хиба не я, Господь?

 12. Оце ж ійди, і я буду в устах твоїх,і навчати му тебе, що тобі промовляти.

 13. І рече Мойсей: Молю тебе, Господи, вибери луччого посла.

 14. 1 запалав гнїв Господень на Мойсея, і рече: Хиба не знаю, що твій брат Арон, Левієнко, уміє добре промовляти ? І се він вийде на зустріч тобі і, побачивши тебе, звеселиться в серцї свойму.

 15. І промовляти меш до його, вкладувати меш слова мої в уста його, я ж буду в устах у тебе і в устах у його, і навчати му вас, що вам чинити.

 16. І він буде речником твоїм до людей, і він тобі буде устами, ти ж йому будеш Богом.

 17. І сю палицю візьмеш у рукутвою, нею сотвориш знамення.

 18. 1 пійшов Мойсей, та й вернувсьдо Єтра, тесьтя свого, і каже: Пійду й вернусь до браття мого, що в Египтї, та побачу, чи вони ще живі. І каже Єтро Мойсейові: Ійди собі здоровий 8 миром.

 19. 1 рече Господь Мойсейові в Мидіян земл і: Ійди, вертайсь у Египет; повмірали бо всі, що шукали душі твоєї.

 20. 1 взяв Мойсей жену свою та хлопята свої, посадив їх на осла, та й вернувсь у Египет. І взяв Мойсей жезло Боже в руку свою.

 21. І рече Господь Мойсейові: Якприйдеш в Египет, гляди, усї ті чудеса, що вложив я в руку твою, щоб ти сотворив перед Фараоном. Я ж закаменю серце йому, і не відпустить людей.

 22. Ти ж промовляти меш до Фараона: Тако глаголе Господь: Мій син, мій первенець Ізраїль.

 23. І глаголю тобі: Відпусти синамого, щоб він служив менї. Як же не схочеш відпустити, знай, я вбю сина твого, первенця твого.

 24. 1 сталось у дорозі, на попасї, щостьрів Господь його та й хотїв убити.

 25. 1 взяла Зипора гострого кременя,та й обрізала крайнє тїлце в синка свого, та й кинула до ніг йому, і каже : Крівавий жених ти менї.

 26. І відійшов геть від його. Казалатодї вона: Крівавий жених задля обрізання.

 27. І рече Господь Аронові: Вийдив степ на зустьріч Мойсейові. І пійшов і зустьрів його під горою Божою, та й поцілував його.

 28. 1 повідав Мойсей Аронові всї слова Господні, що послав його, й усї знамення, що заповідав йому.

 29. 1 пійшов Мойсей з Ароном і посколювали до купи всїх старших мужів громадських Ізраїля. ЗО. І промовив Арон усї слова, що глаголав Бог до Мойсея, і сотворив знамення перед людьми.

 31. 1 вірували люде, і чувши, що Господь навідавсь до синів Ізрайлевих, і що зглянувсь на їх бідуваннє, похилились і поклонились до землї.

Голова 5.

Після сього ввійшов Мойсей із Ароном до Фараона та й промовили