Сторінка:Сьвяте письмо Старого і Нового Завіту.pdf/706

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

694

Книга пророка Еремії 37. 38.


КНИГА ПРОРОКА ЕРЕМІЇ 36. 37. 38.

передав його писареві Варухові Нирієнкові, а сей списав на йому всї слова тої книги, що її спалив Йоаким, царь Юдейський, так як проказував йому Еремія, — надто ж іще добавлено до того многі такі ж слова.

Голова 37.

Намість Ехонїї Иоакименка царював Седекія Йосієнко, що його Навуходонозор, царь Вавилонський, настановив царем над землею Юдейською.

 2. Та нї він, нї слуги його, нї осадники країни не слухали слів, що Господь говорив через пророка Еремію.

 3. І послав царь Седекія ЕлухалаСелеміенка та сьвященника Софонїю Маасеєнка до пророка Еремії, щоб йому сказали: Благай ва нас Господа, Бога нашого.

 4. Еремія ходив іще тоді по волї серед люду, бо його ще не посаджено в темницю.

 5. Тим часом військо Фараонове вирушило 8 Египту, а Халдеї, що облягали Ерусалим, довідавшись про те, відступили від Ерусалиму.

 6. 1 надійшло слово Господнє до пророка Еремії таке:

 7. Так говорить Господь, Бог Ізрайлїв: Ось як скажіть цареві Юдейському, що послав вас до мене поспитати: — Військо Фараонове, що двинуло вам на підмогу, вернеться вараз у Египет, у свою землю,

 8. А Халдеї вернуться знов, щоб сейгород облягти; вони й опанують його й пустять на пожар.

 9. Ще ж так говорить Господь: Не8водїте самі себе, думаючи: Халдеї конче відійдуть од нас, бо вони не відійдуть;

 10. А коли б і все військо Халдейське, що вас воює, ви побили, та й зостались би у них лиш самі ранені, так і ті повставали б, кожен І8 свого намету, та й пустили б сей город на пожар.

 11. Між тим, як військо Халдейськечерез наступ Фараонової військової потуги одступило від Ерусалиму,

 12. Покинув Еремія Ерусалим і подався в землю Беняминову, щоб там схоронитись між людом.

 13. Як же дойшов до Беняминовоїбрами, старший сторож, на імя Іреїя Селеміенко, сина Аннїїного, з’упинив пророка Еремію, кажучи: Ти"хочеш перекинутись до Халдеїв?

 14. Еремія ж сказав: Се неправда,не хочу я перебігати до Халдеїв. Та ссй не вважав на те, і взяв Іреїя Еремію та й повів до князів.

 15. 1 запалали князі гнївом на Еремію, побили його та й посадили в темницю, в будинку в писаря Йонатана, що його обернено на темницю.

 16. Еремія вступив у темничну ямуй пересидів там багато днів.

 17. Царь же Седекія послав узятийого 8відти. І спитав його царь у своїх палатах потяй усїх, і промовив: Чи нема якого слова од Господа? Еремія відказав: Е, і додав: Подасть він тебе на поталу цареві Вавилонському.

 18. І сказав іще Еремія цареві: Чимпровинив я тобі й слугам твоїм і сьому людові, що ви мене васадили в тюрму?

 19. Та й де тепер ваші пророки, щовам пророкували та договорювали: Царь Вавилонський не прийде на вас і на сю країну?

 20. Тепер же вислухай мене, мій добродію й царю: нехай моє благаннє дійде до твого слуху; не вертай мене в будинок писаря Йонатана, щоб менї там не вмерти.

 21. І поведено тодї Еремію, по повелїнню царя Седекії, у вартовий двір у неволю, й давано йому по буханцеві хлїба на день І8 пекарської улицї, покіль не поїдено ввесь хлїб у городі. І так пробував Еремія в вартовому дворі.

Голова 38.

І почули СаФатія Маттаненко, та Годолїя Пасхоренко та Юхал Селеміенко, та ІІасхор Малхієнко, слова, що говорив Еремія до всього люду, кажучи:

 2. Так говорить Господь: хто зостанеться в сьому місті, той умре од меча, од голоднечі й од морової пошесті; хто ж оддасться Халдеям, той врятується 8 душею, й мати ме душу свою замість вдобичі, й буде жити.

 3. Так говорить Господь: Напевно