Сторінка:Сьвяте письмо Старого і Нового Завіту.pdf/72

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

60

Друга книга Мойсея 6. 7.


ДРУГА КНИГА МОЙСЕЯ 6. 7.

тую вас ізпід паньщини рукою про стягнутою і присудамп великими.

 7. 1 прийму вас за нарід собі, і будувам Богом, і зрозумієте, що я Господь, ваш Бог, що вас вивів із неволі Египецької.

 8. І введу вас у землю, що про неїклявсь оддати її Авраамові й Ізаакові й Яковові, і дам вам її в наслїддє. Я Господь.

 9. І промовляв так Мойсей синамІзрайлевим, та не послухали Мойсея від легкодухості й тяжкої неволі.

 10. І рече Господь Мойсейові:

 11. Увійди й кажи Фараонові, цареві Египецькому, щоб одпустив сини Ізрайлеві із землї своєї.

 12. І промовив Мойсей перед Господом і каже: Се не послухали мене сини Ізрайлеві; як же Фараон послухає мене ? Та ж мої губи не обрізані, я не проречистий.

 13. І глаголав Господь Мойсейові таАронові, і повелїв їм промовляти до синів Ізрайлевих і до Фараона, царя Египецького, щоб вивести Ізраїлїв з Египту.

 14. Се голови батьківських домів їх:Сини Рубена, первеньця Ізрайлевого: Ганох та Паллуй, Гезрон та Хармій; се Рубенові сини.

 15. Сини ж Симеонові: Ємуель таЯмін та Огад та Якін та Зохар, та Савул, син Канаанки: се семї Симеонові.

 16. А се ймена в синів Левієвих породам їх: Герзон та Кегат та Мерарій; а років життя Левієвого було сто і трийцять і сім лїт.

 17. Сини ж Герзонові: Лібнїй та Симей з семями їх.

 18. Сини ж Кегатові: Амрам та їзгар,та Геброн та Узієль; віку ж Кегатового було сто і трийцять і три годи.

 19. Сини ж Мерарієві: Махлїй таМусїй; се семї Левієві по родах їх.

 20. І взяв Амрам Йохабеду, дочкубрата батька свого, собі за жінку, и вродила йому Арона та Мойсея; віку ж Амрамового було сто і трийцять і сїм років.

 21. Сини ж їзгарові: Кораг та Нефєг та Зихрій.

 22. Сини ж Узієлові: Мішаель та ЕлзаФан та Ситрій.

 23. 1 взяв Арон Елїсебу. дочку Аминадабову, сестру Нахсонову, собі за жінку; і вродила йому Надаба та Абігея, Елеазара та Ітамара.

 24. Сипи ж Корагові: Асир та Єлькана та АбиясаФ; се семї Корагові.

 25. Елеазар же Ароненко узяв собіодну з дочок Путієлових, і вродила йому Пинегаса. Се голови синів Левіїв по родах їх.

 26. Се той Арон та Мойсей, що їмрече Бог: Виведіть менї сини Ізрайлеві з Египту по полках їх.

 27. Се ті, що промовляли до Фараона, Египецького царя, щоб вивести сшіи Ізрайлеві з Египецької землї: се Мойсей та Арон.

 28. І сталось того дня, як Господьглаголав до Мойсея в Египецькій землї,

 29. Що рече Господь Мойсейові: ЯГосподь. Промов до Фараона, Египецького царя, все, що я глаголав до тебе.

 30. І каже Мойсей перед Господом:Ось в мене губи не обрізані, як же Фараонові та послухати мене ?

Голова 7.

І сказав Господь до Мойсея: Се дав я тебе замість Бога Фараонові, Арон же, твій брат, буде твоїм пророком.

 2. Ти промовляти меш усе йому, щотобі заповідую, Арон же, твій брат, промовляти ме до Фараона, щоб одпустив сини Ізрайлеві з землі своєї.

 3. Я ж ізроблю запеклим серце Фараонове, і намножу знамення мої і дива мої в Египецькій землі.

 4. 1 не послухає вас Фараон, і наложуя руку мою на Египет, і виведу силою моєю полки мої, люде мої, сини Ізрайлеві з Египецької землї з судом великим.

 5. І відати муть Египтяне, що я Господь, як просьтягну руку мою на Египет і виведу сини Ізрайлеві спроміж їх.

 6. 1 сотворили Мойсей та Арон, явзаповідав їм Господь; як заповідав, так і сотворили.

 7. Мойсейові було вісїмдесять годвіку, Аронові сімдесята» і три годи, як промовляли до Фараона.