Сторінка:Украïнська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900. Том 1 (роки 1887-1889) (1909).djvu/14

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

2

Archiwum, 1887


платникôвъ выносить на рôкъ 2 дол.; для Австріи 2 зол. 50 кр. Шенандоа, Па, 1887, fol., ч. 1 — ?

 „Америка“ друкувала ся в власній друкарни в Шенандоа і була орґаном русько-українських переселенцїв в Галичини та Буковини. Часопис заснував і був її першим редактором тодїшний руський парох в Шенандоа о. Іван Волянський, нині парох в Острівци коло Теребовлї в Галичинї. З ч. 10-им збільшено формат часописи і редакцію обпив Волод. Сїменович, тепер д-р медицини і лїкар в Чікаґо.

8. ARCHIWUM książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, wydane nakładem wlaściciela pod kierownictwem Z. L. Radzimińskiego, przy współudziale Р.[етра] Skobielskiego i B. Gorczaka. Tom I. z trzema tablicami litografowanemi. 1366 — 1506. We Lwowie. Z drukarni Instytntu Stauropigiańskiego, 1887, 4°, стор. XXIX + 204.

 Руські грамоти надруковані кирилицею. Голоси преси див.:1) Jozef Wolff. „Ateiieum“, Варшава, 1887, стор. 537 — 541: 2) S. Kwiatkowski. „Kwartalnik historyczny“, Львів, 1888, стор. 98 — 102; 3) А.[нат.] L.[евицький]. „Przegląd Polski“, ogolnego zbioru tom 86, Краків, 1887, стор. 170 — 176; 4) Х.[аверій] L.

9. АРХІЕПИСКОПЫ и Епископы всѣхъ діецезій въ нашôмъ краю и всѣхъ трехъ католическихъ обрядôвъ, на земли нашôй отъ вѣкôвъ спôльно въ одной святой католической вѣрѣ Бога исповѣдаючихъ и славячихъ, пересылаютъ всѣмъ возлюбленнымъ діецезанамъ своимъ духовнымъ и мірскимъ пастырское свое благословеніе и отеческое поздоровленье о Господѣ! Дано во Львовѣ 3 Марта 1887. Северинъ Моравскій, архіепископъ Львôвскій обр. рим. кат.; Сильвестеръ Сембратовичъ, митрополитъ Галицкій, архіепископъ Львôвскій обр. гр. кат.; Исаакъ Исаковичъ, архіепископъ Львôвскій обр. орм. кат.; Іоаннъ Сатурнусъ Стуиницкій, епископъ Перемышльскій обр. гр. кат.; Альбинъ Дунаевскій, епископъ Кракôвскій обр. рим. кат.; Лука Остоя Солецкій, епископъ Перемышельскій обр. рим. кат.; Игнатій Лобосъ, епископъ Тарнôвскій обр. рим. кат.: Юліянъ Пелешъ, епископъ Станиславôвскій обр. гр. кат. [Львів]. Изъ типографіи Ставропигійского Института, 1887, 4°. стор. 8.

 Отсей пастирський лист виданий по поводу ювілей 50-лїтнього священьства папи Льва XIII.

10. БАНАХ Михайло. I. 1. Хлѣб нашъ насущный [стор. 3 — 19]; 2. О блудныхъ огникахъ [стор. 19 — 27]; 3. Загадка [стор. 27 — 28]. Написалъ М. Банахъ. II. Цѣсарскіи гробы въ Вѣдни. III. МѣсяцЬ въ господарствѣ. Изданія Общества им. М. Качковского. Февраль 1887. Ч. 135. За редакцію отвѣчае Богданъ А. Дѣдицкій. [Львів]. Изъ типографіи Ставропигійского Института, 1887, 16°, стор. 52. — Цїна 10 кр. а. в.

 „Цѣсарскіи гробы въ Вѣдни“ [стор. 28 — 34] напис. Вас. Чернецький; Мѣсяцѣ въ. господарствѣ“ [стор. 35 — 46] напис. Ос. О. Крушинський.