Сторінка:Украïнська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900. Том 1 (роки 1887-1889) (1909).djvu/15

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

3

Батькôвщина, 1887


11. БАНЬКОВСЬКИЙ Омелян. Ruś chełmska оd czasu rozbioru Polski, napisał X. Emil Bańkowski, kanclerz і profesor seminaryum w Chelmie. We Lwowie. Nakladem autora. Z drukarni narodowej W. Manieckiego, 1887, 8°. стор. 248 + 1 + ілюстр.: „Pałac biskupi w Cbelmie“.

 Голоси преси див.: A. Lisiewicz „Kwartalnik historyczny“, Львів, 1887. стор. 627 — 629.

12. БАРВІНСЬКИЙ Олександер. Вôдъ выдавництва Рускои историчной бібліотеки въ справѣ выданя монографій М. Костомарова „Богданъ Хмельницкій“ Въ Тернополи 10 [24] мая 1887. Олександеръ Барвѣньскій, професоръ семінарій, учительской. Без місця і року друку, [в Тернополи, з друкарнї Йосифа Павловського, 1887]. 8°, стор. 3 непаґ.

13. БАРТА Маріян А. О nawozaeh. Biblioteczka popularnych wiadomości rolniczych. T. II. Lwôw. Nakładem galic. Towarzystwa gospodarskiego. Z drukarni ludowej, 1887, 16°, сторч. 128 + IX.

14. БАРТА Маріян A. Ryby, źyjące w Serecie і jego dopływach, zebrał, oznaczył і ułoźył Maryan A. Barta. [Львів]. Z drukarni ludowej, 1887, fol.. стор. 1.

15. БАТЬКÔВЩИНА. Газета політична и наукова, посвячена переважно справамъ народу. Рôчникъ IX. Выходить въ кожду Пятницю. Передплата выносить за цѣлый рôкъ 4 зр. Выдав и вôдповѣдае за редакцію Василь Нагôрный. Львôвъ. Зъ друкарнѣ Товариства им. Шевченка, 1887, 4°, ч. 1 — 52, стор. 312.

 Конфісковані і другим накладом видані ч. 1, 25, 30 і 43. — Зміст IX-го річника ось такий:

І. Статї національно-полїтичного,
економічно-суспільного і просвітного змісту.

АНКЕТА шкôльна въ выдѣлѣ краевôмъ, ч. 39.

БОРБА о рускій явыкъ въ соймѣ, ч. З, 5. 7.

В. з Сокальщини. Якй обовяаки, особливо що до выконуваня мѣсцєвои поліціѣ, мають нашй уряды громадскй, якъ ихъ повиннй сповняти а якъ сповняють, ч. 39, 40,41.

ВЪ справѣ дякôвъ, ч. 17.

ЄЩЕ о рускôй правописи, ч. 16.

ЗБОРЫ загальнй товариства „Просвѣта“ у Львовѣ, ч. 7.

ЗЪ новымъ рокомъ, ч. 1.

НАДѢѢ польскй, ч. 42.

НАРОДНА ТОРГОВЛЯ у Львовѣ, ч. 43, 44.

НЕДОБРЕ такъ, панове громада!, ч. 51

ПЕРЕДЪ соймомь, ч. 45.

ПО вôдъѣздѣ цѣсаревича, ч. 27. вôсьмохъ рокахъ [видавництва „Батьковщин-и], ч. 39.

ПОДОРОЖЕ архикн. Рудольфа до Галичинѣ, ч. 28.

— міністра Ґавча по Галичинѣ и Буковинѣ, ч. 40, 41.

ПОСЛЫ польскй въ раде державнôй, ч. 23.

ПОСТУПОКЪ шляхотный польского шляхтича, ч. 23.

ПРАВОТАРЬ дрôбный, ч. 11.

ПРАЦЮЙМО, а Богъ намъ поможе, ч. 15.

РЕВІЗІѢ, арештована и процесы політична, ч. 18.

РОЗПРАВЫ надъ буджетомъ вь радѣ державнôй и голосы руских ь послôвъ, ч. 21 — 23.

РУСИНЫ австрійскй въ 1886 р., ч. 1