Сторінка:Украінська Муза (Випуск 12).pdf/40

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

36

Ще ДЖЄРЄЛЛ ДЛЯ БІОГГАФІЙ І ХПГЛНТЄРИСТИКИ постій Артемовськнй-Гулік, П, 1) Оюновакий—Іст. віт. ч. II; 2) Петро*—Оч. Іст. укр. літер. XIX ст.; 3) Куліш— Артемовськнй-Гулак (Основа, р. 1861, ви. III); 4) Боннський—Віцчити з іст. руськ.-укр. письм. (Світ, р. 1881); 5) Студинештй—Літервт. замітки (Львів. 1901); 6) Студинськнй— Котляревський і Артемовський (Львів, 1901). 7) Знц. слов. Брокг. і Ефр., т. 2 кн. III; 8) Бодьш. знц. тов. .Просвіщеній*, т. 2-й; 9) .Вік", т. І (Київ, 1902); 10) Дамками—Отзьіа о сочииеиіи г. Пе¬ трова .Очерки ист. укр. литер. XIX стол." (Отчет. о 29-м присужденік уваровских премій. С.-П6. 1888). Афанасьев-(Чужбинський), О. 1) Боннський 0. Я.—Біографячна замітка (.Зоря* 1887, IV). Бор.овиковський, Л. 1) Оюновський—Іст. літ. ч. II; 2) Петров—Очерки іст. укр. літ. XIX ст.; 3) Ковмсь- кмв—Відчити а іст. русько-укр. письм. (Світ, р. 1881, ч. 8 І 9); 4) Знц. слов. Брокг. і Ефр. т. IV; 5) „Вік*, т. І (Київ,. 1902); в) Дамвеми—Отз. о соч. г. Петрова... Глівів, Л. 1) Даиікевич—Отз. о соч. г. Петрова... Головацький, Я. 1) Оіоноесммй— Іст. літ. ч. IV; 2) Нтшм—Исторія русск. втнографіи. т. III. 3) Знц. слов. Брокг. і Ефр., т. IX; 4) Больш. виц. тов. „Просвіщеній*, т. VII; 5) .Вік", т. І (Київ, 1902); 6) Вступна стаття і коротенька біографія (Руска письменність. III. Твори Марк. Шашк., Як. Голоа., Николи Уетияновича, Ант. Могильн. Львів, 1900); 7) Отз. о сочия. г. Петрова... Гребінка, Є. 1) Оюмовський— Іст. літ. ч. II; 2) Петров—Оч. ист. укр. лит. XIX ст.; 3) та Відчити з іст. руськ.-укр. письм. (Світ,р. 1881, ч. 8 I 9; 4) КоваленкоГ.—Життя Євгеиа Гре¬ бінки („Л.-Н. Вісти.", р. 1899, кя. II); 5) Жесевич—Є. П. Гребеяка (.Диіпровская Мойва", р. 1899; б)* Знц. слов. Брокг. и Ефр., т. ХХа; 7) Больш. знц. тов. .Просвіщеній", т. VII; 8) .Вік", т. І. (Київ, 1902); 9) Грінчежо, Б.—Оповідання про Євг. Греб. (С.-Пб. 1902); 10) Двмкеми—Отз. о соч. г. Петрова... ГрГнченко, Б. 1) Чермяхівська-Старищька Ж.—В. Грінченко. Писання т. І. (Крит, стаття. К. 1905). Козловеький, О. Мочульськнй, АГмх.—Біографично-Літературний Нарис. (Науковий збірник, присвячений проф. М. Грушевськоиу, Львів, 1900). Комарова, Г. Род. 30 марта 1877 р. в г. Острогожську Вороніжськ. губ., де II батько, український діяч, був тоді присяжним адвокатом. Вчилася дома. Поезії Комарової друковані, крім .Літ.- Наук. Вісти.", в .Кіевск. Стар.", .Акордах", .Розвазі", .Досвіти. Огнях" і инш. 1) В. М.—Галина Комарова—Починок. Од. 1905 (.Нова Гром.", 1906, кн. 1); 2) Ре¬ цензія Гр. Сьогобочного в .Кіевск. Газеті" (І906 р. & 146). ОідШгесІ Ьу

Соодіе