Сторінка:Украінська Муза (Випуск 12).pdf/42

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

38

1251 1252 Українка, Л. Труте»ситий, 0.—Сучасне укр. письменство. („Л.-Н. Вісти.", 1006, XI). Уетіянович, М. 1) Знц. елов. Брокг. и Е4р. т. XXXV; 2) Боями, вкц. то в. „Посвішеиіе", т. XIX! 3) .Вік", т. І (Київ, 1002); 4) Коротеньке біографія (Руска письменність. Ш. Твори Мерк. Шашк., Як. Головацьк., Николи Устияновича, Ант. Могияьи. Вид.той. .Просвіта". Львів, 1006)* Чарнецький, С. Роямвся 1881 р. в Шмаиьківцях на галицькому Поаіллю. Народи» А середи» шкоду скінчив у Стаииславові, опісля пеоеАшов у Львів на техничні студії. Скінчивши їх, в 1907 поступив на службу а техничному одділі красво! управи.. Втративши рано батьків, попав під польське окружіння І вплив, І перші поеаіі писав польсько» мово». І тільки, коли почалась у Львові гаряча боротьба аа український університет, у його прокинулась українська свідо¬ мість. І а того часу він пише українсько» мово» поеаіі, критичні і инші статті. Перші його поезії а ціклю .Літні ночі" були надруковані в „Молодій Україні" 1800 (а не 1001 р.). Потім його поезії друковалися в „Руслані", в „Буковині", „Акордах", „Світі" і инш. Чернецький належить до видавництва „Молода Муза" (у Львові). В 1008 р. це видавництво видало першу збірку його поезій „В годині суиерку"... Чубинський, П. 1) Дашкевич—Ота. о соч. г. Петрова... Шашкевич, М. 1) Оюповський—Іст. літ. ч. II; 2) Хомоеемгмй—-Життя і значіння М. Шашкевича і в додатку матеріали і замітки до генези русько-народн. відродження в Галичині (Льв., 1838); 3) 8иц. слов. Брокг. и Ефр., т. ХХХШ; 4) „Вік", т. І. (Київ, 1002); 5) Вступна стаття і ко¬ ротенька біографія (Руска письменність. ПІ. Твори Маркіяна Шашк., Як. Голов., Николи Уетиянов., Ант. Могильн. Вид. тов. „Просвіта" Львів, 1000); 6) Жите і зяачіне М. Шашке¬ вича, на память50-х роковин його смерти. (Льв., 1803); 7) Дашкевич—Ота. о соч. г. Петрова... 8), Михаґш Тершаковеч»— Причинок до студій над М. Шашкевичем („Науковий Збірник, присвячений проф. М. Грушевському", Львів, 1008). Шевченко, Т. 1) Дошкевич.—Отз. о соч. г. Петрова (1888); 2) Шевченко, Т. (Біограф, бібл. Павлеи- коза. Спб. 1801—1001); 3) Горлечко, В.—Шевченко живописець и гравер (Южко-русскіе очерки и портрети, К. 1808); 4) Беренштам, В.—Шевченко н простолюдини, его знакомии (нз встріч и воспоминакій, К. 1000); 5) Андріевекій, А.—Поминки Шевченка в сорок, годовс. его смерти 20 феар. 1001; 0) Іванов, І. І.—Новая культурная сила. Рус пис. XIX в. Спб., 1001; 7) Франко, Ів.—Шевченко героєм польської революційної легенди, Льв. 1001; 8) Сторо¬ жений, Я.—Из обпасти литератури. Статьи, річи, рецензій. М. 1002; 0) Комаров, М.—Т. Г. Шевченко в литературф и искусстві (Од. 1003); 10) Сірко, Ф.—Т. Шевченка і його думки про громадське життя. Льв. 1004; 11) Добро любов, Н. А.—Сочинеиія, т. III, Спб. 1006; 12) Драюманов, М.— Шевченко, украінофили і соціялізм, Льв. 1008; 13) Єфремов, С.—Офі¬ ціальна російська критика на Шевченка з 1885 р. (Науковий збірник, присвячений проф. Грушевському, Льв., 1008); 14) Доматщмечй, В.—Критичний розслід над текстом „Кобзаря" (К. 1007); 15) єфремов, 0.—Шевченко і укр. письменство К. 1007; 18) £фремов, С.—Т. Шев¬

ченко, життя його та діла (К., 1008).