Сторінка:Украінська Муза (Випуск 12).pdf/9

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

5

Микит л Шлпорал. Род. 1882 р. Родився 20 травня (идя) 1882 р. в с. Сріблянці, Бахиутського повіту (ид Кате* ринославщнні); син безземельної? селянина. Скінчив народи» школу на шахтах, 2-класову міністерську школу а с. Комяшуаасі, потім поступив у ново-глуїівську ні* сову шкоду, де вчився на казьоиий кошт, і скінчив курс І'.ЮО р. Після того був на посаді поиішникк кавьоного лісничого в Прилуці, Слааьяяську, Харькові. В 1903 ро¬ ці поступив до війська .вольиоопреді плющимся” в Харькові. В 1904 році поступив в воєнну школу, а якої черев півтора року був иавиачений офіцером піхоти в Цар¬ ство Польське. 1906 року, а наказу Варшавського генерал-губернатора, був арешто¬ ваний жандармами і посажеиий у Варшавську кріпость, де сидів 8 місяців; обви¬ нувачувався аа належність до военно-ревоявц. організації, але воєнний суд ви¬ правдав його. Після того він переїхав на Україну, оселився в Харькові, поступивши до університету на істор.-філолог. оддія вільним слухачем. З Харькова мусів виїхать черев .незалежні причини" і покинути науку череа брак матеріальних засобів. Писати укра¬ їнською мовою почав ще а школі; в червні 1 9 0 7 р. вперше була иадрукрваяа його поезія в .Літерат.-Науковому ВІстннку*. Після того містив свої поезії а .Літер.- Наук. ВІстннку", .Раді", .Бжолі", .Рідн. Краї", збірниках: .Розвазі", .3 неволі", .Терновому Вінку" і инш. В 1907 р. видав у Харькові свій перший збірник поезій— .Син віри", але він був сконфіскований в день виходу з друку. Опріч поезій, Шаповад містить в укр. часописах рецензії, замітки і инш. Мандрівна агіл. Мій рідний і коханий краю, Велике царство смутку й сліз— Я йду туди... у царство згоди... На ясні зорі, тихі води... 1 непохитно сподіваюсь Побачить вільною хоч тінь Краси життя, краси природи... І ясні зорі, й тихі води... Шумить-говоре чисте поле. Назустріч, сонце виплива; Неначе мрії, йдуть навколо Іду, але не покидаю Тебе, одданий . . . Степи, ліси, квітки, трава— Гуртом ідуть, немов сноходи... На ясні зорі, тихі води... 2"

ОідШгесІ Ьу ^лООДІе