Перейти до вмісту

Сторінка:Українсько-польський словник. 1920.pdf/25

Матеріал з Вікіджерел
Цю сторінку схвалено

гря́нути, prędko ruszyć się, pobiegnąć.

губи́ и-гу́блю-би́ш, gubić, tracić, niszczyć.

гу́бка, hubka; lub zdrob. od гу́ба, gębeczka.

гугни́вий, gęgliwy, mówiący przez nos

гуди́ти джу́-де́ш, brzęczeć, wydawać odgłos.

гуж-жа́, powróz, rzemień chomątowy.

гузи́рь-ря́, odziemek drzewa, zżęta część snopa, grubszy koniec.

гули́ти-лю́-ли́ш, łudzić, oszukiwać.

гульба́-би́, hulanka, gody, uczta.

гуля́ти, hulać, bawić się, przechadzać się, odpocząć.

гуля́щий, próżny, swobodny, wolny od roboty.

гурт-а́, stado (o bydle), towarzystwo, zespół, (o ludziach.

гурто́к-тка́, małe towarzystwo, kółko.

гу́сельниця, gąsienica.

гусеня́-я́ти, gęsię.

гу́си и́й, gęsie.

гу́сла, гу́слі-гу́сел, gęśle, skrzypce.

гу́ствина, gęstwina.

густи́-ду́-е́ш, загуло́, brzęczeć, wydawać odgłos.

гу́сячий, gęsi.

гучни́й, brzmiący, dźwięczny, głośny, wesoły, szumny.


Ґа́зда, gospodarz, gazda.

ґазди́ня, gospodyni.

ґазді́вство́, gospodarstwo.

ґаздува́ти-ду́ю, gospodarzyć.

ґеле́та, beczka, ćwiartka.

ґля, lud. zamiast для, dla.

ґринджо́ли, małe sanie.


Да, ta, a.

давни́м-давно́, bardzo dawno.

давнина́-и́, dawność, starożytność.

да́вній-я-є, dawny, starożytny.

дак, tak, to.

далебі́, да́лебі́г, prawdziwie, istotnie, doprawdy.

дале́кий, daleki, oddalony.

далечі́нь-і́, wielka dal, odległość.

далиня-і, odległość, dalekość.

Дани́ло, Danjel.